1. Timoteovi 2:1–15

2  Především tedy vybízím, aby se konaly úpěnlivé prosby, modlitby,+ přímluvy, předkládání díků za* lidi všeho druhu,+  za krále+ a za všechny, kdo jsou ve vysokém postavení;+ abychom mohli dále vést klidný a tichý život s plnou zbožnou oddaností* a vážností.+  To je znamenité a přijatelné+ před zrakem našeho Zachránce, Boha,+  jehož vůlí je, aby lidé+ všeho druhu byli zachráněni+ a přišli k přesnému poznání+ pravdy.+  Je totiž jeden Bůh+ a jeden prostředník+ mezi Bohem+ a lidmi,+ člověk Kristus Ježíš,+  který dal sám sebe jako odpovídající výkupné* za všechny*+ — [to] má být dosvědčeno ve svých zvláštních časech.  Pro toto svědectví+ jsem byl ustanoven kazatelem a apoštolem+ — říkám pravdu,+ nelžu —, učitelem národů+ v záležitosti víry+ a pravdy.  Toužím tedy, aby se muži na každém místě stále modlili a pozvedali věrně oddané ruce,+ bez zloby+ a debat.+  Podobně toužím, aby se ženy zdobily dobře upravenými šaty se skromností+ a zdravou myslí, ne módním splétáním vlasů a zlatem nebo perlami nebo velmi drahým oděním,+ 10  ale tak, jak přísluší ženám, které vyznávají, že hluboce ctí Boha,*+ totiž dobrými skutky.+ 11  Ať se žena učí mlčky,* v plné poddanosti.+ 12  Nedovoluji ženě, aby vyučovala+ ani aby uplatňovala autoritu nad mužem,+ ale aby mlčela. 13  Vždyť Adam byl vytvořen první, pak Eva.+ 14  Rovněž, Adam nebyl oklamán,+ ale žena byla důkladně oklamána+ a ocitla se v přestupku.+ 15  Avšak bude zachována v bezpečí* rozením dětí+ za předpokladu, že zůstanou ve víře a lásce a v posvěcování spolu se zdravou myslí.+

Poznámky

Nebo „ve prospěch“.
„Zbožnou oddaností“, אAVg; J7,8 „bázní před Jehovou“.
„Odpovídající výkupné.“ Řec. an·tiʹly·tron (ze slov an·tiʹ, „proti; v souladu s; místo [něčeho]“, a lyʹtron, „výkupné [zaplacená cena]“). Srovnej Mt 20:28, ppč. „výkupné“.
Nebo „lidi všeho druhu“.
„Že hluboce ctí Boha“, אA; J7,8 „že mají bázeň před Jehovou“.
Nebo „v tichosti“.
Nebo „bude zachráněna“.