1. Samuelova 7:1–17

7  Muži z Kirjat-jearimu+ tedy přišli a přinesli Jehovovu truhlu nahoru a vzali ji do Abinadabova+ domu na pahorku* a jeho syna Eleazara posvětili, aby Jehovovu truhlu střežil.  A stalo se, že ode dne, kdy Truhla přebývala v Kirjat-jearimu, se dny množily, takže dosáhly dvaceti let, a celý izraelský dům naříkal po Jehovovi.*+  A Samuel přistoupil k tomu, aby řekl celému izraelskému domu: „Jestliže se vracíte k Jehovovi celým srdcem,+ odstraňte ze svého středu cizozemské bohy*+ a také sochy Aštoret+ a zaměřte své srdce neochvějně k Jehovovi a služte pouze jemu,+ a osvobodí vás z ruky Filištínů.“+  Na to izraelští synové odstranili+ Baaly a sochy Aštoret+ a začali sloužit pouze Jehovovi.  Potom Samuel řekl: „Seberte celý Izrael+ u Micpy,+ abych se ve váš prospěch modlil+ k Jehovovi.“  Sebrali se tedy u Micpy a čerpali vodu a vylévali ji před Jehovou* a drželi toho dne půst.+ A začali tam říkat: „Zhřešili jsme proti Jehovovi.“+ A Samuel se v Micpě ujal souzení izraelských synů.+  A Filištíni se doslechli, že se izraelští synové sebrali u Micpy, a vládci aliance+ Filištínů se vydali na cestu proti Izraeli. Když to slyšeli izraelští synové, začali mít z Filištínů strach.+  Izraelští synové tedy řekli Samuelovi: „Nemlč kvůli nám, takže bys nevolal o přispění k Jehovovi, našemu Bohu,+ aby nás zachránil z ruky Filištínů.“  Potom vzal Samuel sající jehně a obětoval je jako zápalnou oběť, celou oběť Jehovovi;+ a Samuel začal volat k Jehovovi o přispění ve prospěch Izraele,+ a Jehova přistoupil k tomu, aby mu odpověděl.+ 10  A zatímco Samuel obětoval zápalnou oběť, stalo se, že Filištíni přitáhli k bitvě proti Izraeli. A Jehova nyní způsobil, že toho dne s hlasitým hlukem hřmělo proti Filištínům,+ aby je uvrhl ve zmatek;+ a byli před Izraelem poraženi.+ 11  Na to izraelští muži vyrazili z Micpy a pronásledovali Filištíny a sráželi je až na jih od Bet-karu. 12  Potom vzal Samuel kámen+ a postavil jej mezi Micpou a Ješanou* a začal jej nazývat jménem Ebenezer.* Řekl tudíž: „Až dotud nám Jehova pomáhal.“+ 13  Tak byli Filištíni podmaněni a už nepřicházeli na území Izraele;+ a Jehovova ruka dále byla proti Filištínům po všechny Samuelovy dny.+ 14  A města, která Filištíni vzali Izraeli, se Izraeli vracela od Ekronu po Gat, a jejich území Izrael osvobodil z ruky Filištínů. A mezi Izraelem a Amorejci nastal mír.+ 15  A Samuel dále soudil Izrael po všechny dny svého života.+ 16  A rok co rok cestoval a obcházel Betel+ a Gilgal+ a Micpu+ a na všech těch místech soudil Izrael.+ 17  Ale vracel se do Ramy,+ protože tam byl jeho dům a tam soudil Izrael. A přistoupil k tomu, aby tam vystavěl oltář Jehovovi.+

Poznámky

„Na pahorku“, MLXX; Vg „v Gibeji“.
Nebo „izraelský dům se stále držel Jehovy“.
Dosl. „bohy cizí (země)“.
LXX dodává „na zem“.
„Ješanou.“ Sy „Bet Jašanem“. (Viz 2Pa 13:19.) Dosl. „Zub“. Heb. haš·Šenʹ.
Znamená „kámen pomoci“. Heb. ʼEʹven ha·ʽAʹzer. Liší se od Ebenezeru, o němž je zmínka v 4:1 a 5:1.