1. Samuelova 6:1–21

6  A Jehovova truhla+ se prokázala být na poli Filištínů sedm měsíců.*  A Filištíni přistoupili k tomu, aby zavolali kněze a věštce+ a řekli: „Co budeme dělat s Jehovovou truhlou? Dejte nám vědět, s čím bychom ji měli odeslat na její místo.“  Na to řekli: „Jestliže posíláte truhlu BOHA Izraele pryč, neposílejte ji pryč bez obětního daru, neboť byste mu měli rozhodně vrátit oběť za vinu.+ Potom budete uzdraveni a bude vám známo, proč se od vás jeho ruka neodvrací.“  Na to řekli: „Jakou oběť za vinu bychom mu měli vrátit?“ Oni potom řekli: „Podle počtu vládců aliance+ Filištínů pět zlatých hemoroidů a pět zlatých tarbíků,* neboť každý z vás a vašich vládců aliance má* stejnou metlu.*  A uděláte znázornění svých hemoroidů a znázornění svých tarbíků,+ kteří ničí zemi, a vzdáte slávu+ BOHU Izraele. Snad odlehčí svou ruku z vás a z vašeho boha a z vaší země.+  Proč byste také měli činit své srdce nepřístupným právě tak, jak učinili své srdce nepřístupným Egypt a faraón?+ Nebylo to tak, že jakmile On s nimi jednal krutě,+ že přistoupili k tomu, aby je poslali pryč, a oni odešli?+  A nyní vezměte a udělejte nový vůz+ a dvě krávy, které dávají sát a na něž nepřišlo jho,+ a připřáhněte krávy k vozu, a jejich mladé* zažeňte zpátky domů, aby za nimi nešly.  A vezmete Jehovovu truhlu a umístíte ji na vůz, a zlaté předměty,+ které mu vrátíte jako oběť za vinu,+ byste měli dát do bedny po jejím boku. A pošlete ji pryč a ona pojede.  A budete se dívat: jestliže vyjede cestou ke svému území, k Bet-šemeši,+ učinil nám to velké zlo on; ale když ne, budeme vědět, že to nebyla jeho ruka, jež se nás dotkla; stihla nás náhoda.“+ 10  A muži přistoupili k tomu, aby to podle toho udělali. Vzali tedy dvě krávy, které dávaly sát, a připřáhli je k vozu a jejich mladé zavřeli doma. 11  Potom dali na vůz Jehovovu truhlu+ a také bednu a zlaté tarbíky a znázornění svých hemoroidů.* 12  A krávy se vydaly rovnou na cestu* k Bet-šemeši.+ Šly tou jednou silnicí, bučely, když šly,* a neodbočovaly napravo ani nalevo. Celou dobu kráčeli vládci aliance+ Filištínů za nimi až na hranici Bet-šemeše. 13  A lidé z Bet-šemeše sklízeli v nížině úrodu pšenice.+ Když pozvedli oči a viděli Truhlu, zaradovali se, že ji vidí. 14  A vůz dojel do pole Bet-šemešana Jozua a stál tam, kde byl velký kámen. A dřevo vozu rozštípali a krávy+ obětovali jako zápalnou oběť Jehovovi.+ 15  A sami Levité+ sňali Jehovovu truhlu a bednu, která byla u ní, v níž byly zlaté předměty, a přistoupili k tomu, aby ji dali na ten velký kámen. A muži z Bet-šemeše,+ ti obětovali zápalné oběti a toho dne dále dávali oběti Jehovovi. 16  A pět vládců aliance+ Filištínů to vidělo a odešli toho dne zpátky do Ekronu. 17  A to jsou zlaté hemoroidy, které Filištíni vrátili jako oběť za vinu Jehovovi:+ jeden za Ašdod,+ jeden za Gazu,+ jeden za Aškalon,+ jeden za Gat,+ jeden za Ekron.+ 18  A zlatí tarbíci byli podle počtu všech měst Filištínů, jež patřila pěti vládcům aliance, od opevněného města po vesnici v otevřené krajině. A velký kámen,* na němž nechali spočinout Jehovovu truhlu, je až do tohoto dne svědkem* na poli Bet-šemešana Jozua. 19  A srážel bet-šemešské muže,*+ protože se dívali na Jehovovu truhlu. Srazil tedy mezi lidem sedmdesát mužů — padesát tisíc mužů* — a lid začal truchlit, protože Jehova srazil lid velkým pobitím.+ 20  Muži z Bet-šemeše dále řekli: „Kdo bude schopen stát před Jehovou, tímto svatým Bohem,+ a ke komu se od nás vzdálí?“+ 21  Nakonec poslali posly k obyvatelům Kirjat-jearimu+ a řekli: „Filištíni vrátili Jehovovu truhlu. Sestupte. Vezměte si ji.“+

Poznámky

LXX dodává: „a jejich zemi napadly myši“.
„Tarbíků.“ Hlodavci, kteří se podobají myším a mají dlouhé skákavé zadní nohy.
„Každý z vás“, T a osm heb. rkp.; LXXSy „vy a vaši ... máte“.
Dosl. „máte jednu metlu“.
Dosl. „jejich syny“.
„Hemoroidů“, 18 heb. rkp. v souladu s v. 5; M „nádorů“.
Dosl. „začaly být přímé na cestě“.
„Bučely, když šly.“ V heb. jsou tato dvě slovesa v infinitivu absolutním, nevyjadřují určitý čas ani určitou osobu.
„Velký kámen“, TLXX a tři heb. rkp.; SyVg „Abel Veliký“ v souladu s M, kde je uvedeno ʼA·velʹ, „Abel“, místo ʼeʹven, „kámen“.
„Svědkem“, nebo „dosud“, na základě odlišných samohláskových značek; M „až do“.
„A srážel bet-šemešské muže“, M(Sy)Vg; LXX „A synové Jekonjáše nebyli spokojeni s muži z Bet-šemeše“ nebo „A mezi muži z Bet-šemeše [to] synové Jekonjáše nepřijali rádi“.
„Sedmdesát mužů — padesát tisíc mužů.“ V M není mezi slovy „padesát tisíc mužů“ a „sedmdesát mužů“ spojka waw, „a“, která bývá mezi číslovkami na jiných místech, např. ve 4Mo 1:21–46. To by mohlo naznačovat, že slova „padesát tisíc mužů“ jsou do textu vložena. Sy „A Jehova srazil mezi lidem pět tisíc a sedmdesát mužů“; tomuto znění odpovídá arabský text. TJ „A srazil sedmdesát mužů mezi staršími muži lidu a padesát tisíc mezi sborem“; LXX „A srazil z nich sedmdesát mužů, a padesát tisíc z mužů“; Josephus (Židovské starožitnosti, kniha VI, kapitola 1, ¶4) uvádí pouze 70 mužů, kteří byli zabiti, a zmínku o 50 000 vynechává.