1. Samuelova 5:1–12

5  Pokud jde o Filištíny, ti vzali truhlu+ [pravého] Boha a potom ji přenesli z Ebenezeru do Ašdodu.+  A Filištíni přistoupili k tomu, aby vzali truhlu [pravého] Boha a vnesli ji do domu Dagonova a postavili ji vedle Dagona.+  Potom Ašdoďané hned příští den časně vstali,* a tu byl Dagon spadlý tváří k zemi před Jehovovou truhlou.+ Vzali* tedy Dagona a vrátili ho na jeho místo.+  Když časně ráno vstali hned následující den, tu byl Dagon spadlý tváří k zemi před Jehovovou truhlou, [a] Dagonova hlava a dlaně obou rukou useknuté na prahu.*+ Zůstala na něm jen rybí část.*  Proto až do tohoto dne Dagonovi kněží a všichni, kdo vcházejí do Dagonova domu, nešlapou na Dagonův práh v Ašdodu.*  A Jehovova ruka+ těžce spočinula na Ašdoďanech a začal vyvolávat paniku* a postihovat je hemoroidy,*+ totiž Ašdod a jeho území.  A muži z Ašdodu uviděli, že to tak je, a řekli: „Nenechávejme u sebe přebývat truhlu BOHA Izraele, protože jeho ruka je tvrdá proti nám a proti našemu bohu* Dagonovi.“+  Poslali tudíž a shromáždili k sobě všechny vládce aliance Filištínů a řekli: „Co uděláme s truhlou BOHA Izraele?“ Nakonec řekli: „Ať se truhla BOHA Izraele přesune ke Gatu.“+ Přenesli tedy truhlu BOHA Izraele tam.*  A stalo se, že potom, co ji tam přenesli, Jehovova ruka+ spočinula na městě s velmi velikým zmatkem a začal postihovat muže z města, od malého po velkého, a začaly se jim vyrážet hemoroidy.*+ 10  Poslali tedy truhlu [pravého] Boha* do Ekronu.+ A stalo se, že jakmile truhla [pravého] Boha přišla do Ekronu, Ekronci začali křičet a říkali: „Přenesli truhlu BOHA Izraele ke mně, aby mne a můj lid usmrtili!“+ 11  Poslali tudíž a shromáždili všechny vládce aliance Filištínů a řekli: „Pošlete truhlu BOHA Izraele pryč, aby se vrátila na své místo a neusmrtila mne a můj lid.“ V celém městě nastal totiž smrtonosný zmatek;+ ruka [pravého] Boha tam byla velmi těžká+ 12  a muži, kteří nezemřeli, byli postiženi hemoroidy.+ A volání+ města o pomoc stále stoupalo k nebesům.

Poznámky

LXX dodává: „a šli do domu Dagonova a dívali se“.
„Vzali“, MSyVg; LXX „Zvedli“.
Nebo „pódiu“.
Dosl. „Zůstal ... jen Dagon“, neboť modla Dagona byla patrně napůl člověk a napůl ryba.
LXX dodává: „protože ti překračující (přeskakující) překračují (přeskakují)“. Srovnej Sef 1:9.
Nebo „začal [je] pustošit“.
Nebo „morovými vředy“. Heb. baʽ·fo·limʹ. Toto heb. slovo se používá ve spojitosti s lidským konečníkem, a proto masoreti ze slušnosti opatřili toto slovo samohláskovými značkami pro techo·rimʹ, „nádory“. Toto slovo vyznačili v okrajové poznámce, aby bylo čteno jako náhradní.
„Našemu bohu.“ Heb. ʼelo·héʹnu, mn. č. označuje majestát připisovaný Dagonovi; řec. the·onʹ; lat. deʹum. Srovnej Sd 16:23 ppč.
„Do Gatu“, LXX.
„Od malého do velkého, a jejich vytlačené konečníky začaly hnisat. A gatští lidé se spolu poradili a udělali si sedadla z kůží“, Vgc.
„[Pravého] Boha.“ Heb. ha·ʼElo·himʹ, určitý člen ha předchází tituluʼElo·himʹ, aby bylo vyjádřeno odlišení od falešného boha Dagona. Viz dodatek 1F.