1. Samuelova 29:1–11

29  A Filištíni+ přistoupili k tomu, aby sebrali všechny své tábory u Afeku, zatímco Izraelité tábořili u zřídla, jež bylo v Jezreelu.+  A vládci aliance+ Filištínů procházeli po stech a po tisících, a potom procházel s Akišem David a jeho muži.+  A filištínská knížata začala říkat: „Co znamenají ti Hebrejci+?“ Na to Akiš řekl filištínským knížatům: „Není to David, sluha izraelského krále Saula, který byl tady u mne rok nebo dva,*+ a ode dne, kdy zběhl [ke mně], až do dnešního dne jsem na něm nenašel jedinou věc?“+  A filištínská knížata se na něho rozhořčila; a filištínská knížata přikročila k tomu, aby mu řekla: „Přiměj toho muže, ať se vrátí+ a ať jde zpátky na své místo, kam jsi mu určil; a nenech ho, aby s námi sešel do bitvy, aby se nám v bitvě nestal odpůrcem.*+ A čím by si ta osoba získala přízeň u svého pána?* Nebylo by to hlavami těch [našich] mužů?  Není to David, kterému odpovídali v tancích a říkali: ‚Saul srazil své tisíce a David své desetitisíce‘?“+  Akiš+ proto zavolal Davida a řekl mu: „Jakože Jehova žije,+ jsi přímý a tvé vycházení a tvé vcházení+ u mne v táboře bylo v mých očích dobré;+ nenašel jsem totiž na tobě špatnost ode dne, kdy jsi ke mně přišel, až do tohoto dne.+ Ale v očích vládců aliance+ nejsi dobrý.  A vrať se nyní a jdi v pokoji, abys neučinil nic špatného v očích vládců aliance Filištínů.“  David však Akišovi řekl: „Nuže, co jsem udělal+ a co jsi na svém sluhovi našel ode dne, kdy jsem se octl před tebou, až do tohoto dne,+ že bych neměl přijít a skutečně bojovat proti nepřátelům mého pána, krále?“  Na to Akiš odpověděl a řekl Davidovi: „Dobře vím, že v mých vlastních očích jsi dobrý, jako Boží anděl.+ Jenže filištínská knížata řekla: ‚Nenech ho táhnout do bitvy s námi.‘ 10  A teď vstaň časně ráno se sluhy svého pána, kteří přišli s tebou; a vstanete časně ráno, až pro vás nastane světlo. Potom jděte.“+ 11  David tudíž časně vstal, on a jeho muži, aby ráno šli+ a vrátili se do země Filištínů; a Filištíni táhli do Jezreelu.+

Poznámky

„Dny, tento druhý rok“, LXX; M „tyto dny nebo tyto roky“; Vg „mnoho dnů nebo let“.
Odpůrcem.“ Heb. lesa·tanʹ; lat. ad·ver·saʹri·us.
„Svého pána.“ Heb. ʼadho·navʹ. Viz 20:38 ppč.