1. Samuelova 27:1–12

27  David si však v srdci řekl: „Nyní budu jednoho dne smeten Saulovou rukou. Není pro mne nic lepšího, než abych zcela jistě unikl+ do země Filištínů;+ a Saul si bude zoufat, když mě bude dál hledat na celém území Izraele,+ a jistě uniknu z jeho ruky.“  David se tedy zvedl a on a šest set mužů,+ kteří byli s ním, přešli ke gatskému králi Akišovi,+ synu Maokovu.  A David dále bydlel u Akiše v Gatu, on a jeho muži, každý se svou domácností,+ David a jeho dvě manželky — Jezreelitka Achinoam+ a Nabalova manželka Karmelanka Abigail.+  Časem podali Saulovi zprávu, že David utekl do Gatu, a tak ho už jindy nešel hledat.+  Potom řekl David Akišovi: „Jestliže jsem nyní nalezl přízeň v tvých očích, ať mi dají místo v jednom z měst na venkově, abych tam bydlel; proč by měl totiž tvůj sluha bydlet u tebe v královském městě?“  Akiš mu dal tudíž onoho dne Ciklag.+ Proto až do tohoto dne patří Ciklag judským králům.  A počet dnů, kdy David bydlel na filištínském venkově, dosáhl roku a čtyř měsíců.+  A David přistoupil k tomu, aby vyšel se svými muži, aby přepadli Gešurovce+ a Girzejce a Amalekity;+ obývali totiž zemi, která [se táhla] od Telamu*+ až po Šur+ a dolů k egyptské zemi.  A David udeřil zemi, ale nezachoval naživu muže ani ženu;+ a vzal stáda bravu a stáda dobytka a osly a velbloudy a oděvy. Nato se vrátil a přišel k Akišovi. 10  Tehdy Akiš řekl: „Kam jste dnes udělali nájezd?“ Na to David řekl:+ „Na jih Judy+ a na jih Jerachmeelovců+ a na jih Kenitů.“+ 11  Pokud jde o muže a ženy, ty David žádné nezachovával naživu, aby je přivedl do Gatu, protože řekl: „Aby na nás nepověděli a neřekli: ‚Takovým způsobem jednal David.‘“+ (A takový byl jeho postup po všechny dny, kdy bydlel na filištínském venkově.) 12  Akiš tedy Davidovi uvěřil+ a řekl si: „Bezesporu se stal puchem mezi svým lidem Izraelem;+ a bude se muset stát mým sluhou na neurčitý čas.“

Poznámky

„Od Tely (Telamu)“, LXX12 rkp.; heb. me·ʽó·lamʹ, „odedávna“. Srovnej 15:4; Joz 15:24.