1. Samuelova 11:1–15

11  A Ammonita+ Nachaš přistoupil k tomu, aby vyšel a utábořil se proti Jabeši+ v Gileadu.* Na to všichni muži z Jabeše řekli Nachašovi: „Uzavři s námi smlouvu, abychom ti sloužili.“+  Potom jim Ammonita Nachaš řekl: „Pod touto podmínkou ji s vámi uzavřu, pod podmínkou, že vám každému vydloubnu+ pravé oko a vložím to jako pohanu na celý Izrael.“+  Starší muži z Jabeše mu zase řekli: „Dej nám sedm dní času a rozešleme posly po celém území Izraele, a když pro nás nebude zachránce,+ pak k tobě musíme vyjít.“  Časem přišli poslové do Saulovy Gibeje+ a mluvili ta slova k uším lidu, a všechen lid začal pozvedat svůj hlas a plakat.+  Ale tady přichází Saul za stádem z pole, a Saul přistoupil k tomu, aby řekl: „Co to s lidem je, že by měli plakat?“ A začali mu vyprávět slova mužů z Jabeše.  A když Saul slyšel ta slova, zapůsobil na něho Boží duch,*+ a jeho hněv se velmi rozpálil.+  Vzal tedy pár býků a rozsekal je na kusy a ty rozeslal rukou poslů po celém území Izraele+ a řekl: „Kdokoli z vás nevyjde jako následovník Saula a Samuela, takto se stane jeho dobytku!“+ A na lid začal padat děs+ před Jehovou,+ takže vyšli jako jeden muž.+  Potom zjišťoval v Bezeku jejich úhrnný počet,+ a u izraelských synů dosáhl tří set tisíc a u judských mužů třiceti tisíc.  Nyní řekli* poslům, kteří přišli: „Tak řeknete mužům z Jabeše v Gileadu: ‚Až zítra začne pálit slunce, nadejde pro vás záchrana.‘“+ S tím poslové přišli a pověděli to mužům z Jabeše, a ti se zaradovali. 10  Muži z Jabeše tudíž řekli: „Zítra k vám vyjdeme a učiníte nám v souladu se vším, co je dobré ve vašich očích.“+ 11  A příští den se stalo, že Saul+ přistoupil k tomu, aby seskupil lid do tří oddílů;+ a během ranní hlídky*+ se dostali doprostřed tábora a sráželi Ammonity,*+ dokud se den nerozpálil. Když se prokázali být nějací, kteří zbyli, byli potom rozptýleni a nezbyli mezi nimi ani dva pospolu.+ 12  A lid začal říkat Samuelovi: „Kdo to říká: ‚Saul — on má být nad námi králem?‘*+ Vydejte ty muže, abychom je usmrtili.“+ 13  Saul* však řekl: „Tohoto dne by neměl být usmrcen žádný muž,+ protože dnes Jehova vykonal záchranu v Izraeli.“+ 14  Později řekl Samuel lidu: „Pojďte a jděme do Gilgalu,+ abychom tam obnovili kralování.“+ 15  Všechen lid tedy šel do Gilgalu, a tam v Gilgalu přistoupili k tomu, aby udělali Saula králem* před Jehovou. Potom tam před Jehovou dali oběti společenství,+ a Saul a všichni izraelští muži se tam dál ve velké míře radovali.+

Poznámky

Nebo „Jabeš-gileadu“.
„Boží duch.“ Heb. ru·ach-ʼElo·himʹ; TLXXVg a dva heb. rkp. „Jehovův duch“.
„Řekli“, MVg; LXXSy „řekl“.
„Ammona“, MVg; TLXXSy a tři heb. rkp. „synů Ammona“.
„Saul — on má být ... králem?“. MVgc; LXXSy „Saul — on nemá být ... králem“.
„Saul“, MSyVg; LXXB a jiné řec. rkp. „Samuel“.
„A tam Samuel pomazal Saula za krále“, LXX.