1. Paralipomenon 25:1–31

25  Dále, David a velitelé+ služebních skupin+ oddělili pro službu některé ze synů Asafa, Hemana+ a Jedutuna,+ ty, kteří prorokovali s harfami,+ se strunnými nástroji+ a s činely.+ A z jejich počtu vyšli úřední muži pro svou službu.  Z Asafových synů Zakkur a Josef+ a Netanjáš a Ašarela,+ Asafovi synové pod dohledem Asafa,+ toho, který prorokoval pod dohledem krále.  Z Jedutuna:+ Jedutunovi synové Gedaljáš+ a Ceri+ a Ješajáš+ [a Šimei],* Chašabjáš a Mattitjáš,+ šest, pod dohledem svého otce Jedutuna, který prorokoval s harfou, aby děkoval Jehovovi a chválil [ho].+  Z Hemana:+ Hemanovi synové Bukkijáš,+ Mattanjáš,+ Uzziel,+ Šebuel* a Jerimot, Chananjáš,+ Chanani, Elijata,+ Giddalti+ a Romamti-ezer,+ Jošbekaša,+ Malloti,+ Hotir,+ Machaziot.  Ti všichni byli synové Hemana, králova vizionáře+ ve věcech [pravého] Boha, aby byl pozvednut jeho roh; tak [pravý] Bůh přistoupil k tomu, aby dal Hemanovi čtrnáct synů a tři dcery.+  Ti všichni byli pod dohledem svého otce v písni při Jehovově domě, s činely,+ strunnými nástroji+ a harfami+ pro službu domu [pravého] Boha. Pod královým dohledem byli Asaf a Jedutun a Heman.+  A jejich počet spolu s jejich bratry cvičenými v písni Jehovovi,+ všemi znalci,+ dosáhl dvou set osmdesáti osmi.  Metali tedy los+ ohledně věcí, o něž je třeba se starat, přičemž malý byl právě totéž co velký,+ znalec+ spolu s tím, kdo se učí.  A los začal vycházet: první patřil Asafovi pro Josefa,+ druhý pro Gedaljáše+ (on a jeho bratři a jeho synové byli dvanáct [osob]); 10  třetí pro Zakkura,+ jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 11  čtvrtý pro Jicriho,+ jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 12  pátý pro Netanjáše,+ jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 13  šestý pro Bukkijáše, jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 14  sedmý pro Ješarelu,+ jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 15  osmý pro Ješajáše, jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 16  devátý pro Mattanjáše, jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 17  desátý pro Šimeie, jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 18  jedenáctý pro Azarela,+ jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 19  dvanáctý pro Chašabjáše, jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 20  pro třináctého, Šubaela,+ jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 21  pro čtrnáctého, Mattitjáše, jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 22  pro patnáctého, pro Jeremota, jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 23  pro šestnáctého, pro Chananjáše, jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 24  pro sedmnáctého, pro Jošbekašu, jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 25  pro osmnáctého, pro Chananiho, jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 26  pro devatenáctého, pro Mallotiho, jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 27  pro dvacátého, pro Elijatu, jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 28  pro jedenadvacátého, pro Hotira, jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 29  pro dvaadvacátého, pro Giddaltiho, jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 30  pro třiadvacátého, pro Machaziota,+ jeho syny a jeho bratry, dvanáct; 31  pro čtyřiadvacátého, pro Romamti-ezera,+ jeho syny a jeho bratry, dvanáct.

Poznámky

„A Šimei“, LXX a jeden heb. rkp. Viz v. 17.
„Šubael“, LXX, jako ve v. 20 a 24:20.