1. Paralipomenon 14:1–17

14  A tyrský král+ Chiram+ přistoupil k tomu, aby poslal k Davidovi posly a cedrové klády+ a stavitele zdí a zpracovatele dřeva, aby mu postavili dům.+  A David poznal, že ho Jehova pevně založil+ jako krále nad Izraelem, neboť jeho kralování bylo vysoko vyvýšeno kvůli jeho lidu Izraeli.+  A David přikročil k tomu, aby si vzal v Jeruzalémě další manželky+ a David se stal otcem dalších synů a dcer.+  A to jsou jména dětí, které nabyl v Jeruzalémě: Šammua+ a Šobab,+ Natan+ a Šalomoun+  a Jibchar+ a Elišua a Elpelet+  a Noga a Nefeg+ a Jafia  a Elišama+ a Beeljada a Elifelet.+  A Filištíni se doslechli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem.+ Na to všichni Filištíni přišli Davida hledat.+ Když o tom David slyšel, tu proti nim* vytáhl.  A Filištíni, ti vešli a stále dělali nájezdy do nížiny Refaim.+ 10  A David se začal dotazovat Boha+ a říkat: „Mám vytáhnout proti Filištínům a vydáš mi je určitě do ruky?“ Na to mu Jehova řekl: „Vytáhni a vydám ti je určitě do ruky.“ 11  David tedy vytáhl k Baal-peracimu+ a tam je srazil. Na to David řekl: „[Pravý] Bůh prorazil skrze mé nepřátele mou rukou jakoby průrvou udělanou vodami.“ Proto nazvali to místo+ jménem Baal-peracim. 12  Nechali tam tedy své bohy.*+ Potom řekl David [slovo], a tak byli spáleni ohněm.+ 13  Později Filištíni ještě jednou udělali nájezd do nížiny.+ 14  Na to se David znovu dotázal+ Boha, a [pravý] Bůh mu nyní řekl: „Nevytáhneš za nimi. Jdi kolem, [abys nebyl] přímo proti nim, a přijdeš na ně před keři baka.*+ 15  A ať se stane, až uslyšíš zvuk pochodování ve vrcholcích keřů baka,+ že potom vytáhneš do boje,+ protože [pravý] Bůh vytáhne před tebou,+ aby srazil tábor Filištínů.“ 16  David tedy učinil, právě jak mu [pravý] Bůh přikázal,+ a sráželi tábor Filištínů od Gibeonu+ po Gezer.+ 17  A Davidův věhlas*+ se začal rozcházet do všech zemí a Jehova vložil děs z něho na všechny národy.+

Poznámky

Dosl. „před ně“. Srovnej 1Mo 10:9, ppč. „odporu proti“.
„Své bohy“, M(heb. ʼelo·hé·hemʹ)LXXVg.
Keři baka.“ Heb. hab·bekha·ʼimʹ; LXXVg „hrušněmi“.
Dosl. „jméno“.