1. Paralipomenon 13:1–14

13  A David přistoupil k tomu, aby se poradil s veliteli tisíců a set a s každým vůdcem;+  a David přikročil k tomu, aby řekl celému izraelskému sboru:* „Jestliže se vám to zdá dobré a je to přijatelné u Jehovy, našeho Boha, pošleme k našim bratrům, kteří zbyli ve všech zemích Izraele,+ a s nimi [ke] kněžím+ a Levitům+ v jejich městech+ s pastvinami, aby se sebrali k nám.  A přinesme k sobě truhlu+ našeho Boha.“ Za Saulových dnů se totiž o ni nestarali.+  Celý sbor tedy řekl, aby se tak učinilo, neboť se ta věc zdála správná v očích všeho lidu.+  David tudíž shromáždil+ celý Izrael od řeky Egypt*+ až po vstup do Chamatu,*+ aby přinesli truhlu+ [pravého] Boha z Kirjat-jearimu.+  A David a celý Izrael přistoupili k tomu, aby se vydali do Baaly,+ do Kirjat-jearimu, který patří Judovi, aby odtamtud přinesli truhlu [pravého] Boha, Jehovy, jenž sedí na cherubínech,+ kde je vzýváno [jeho] jméno.  Nechali však truhlu [pravého] Boha jet z Abinadabova domu na novém voze,+ a vůz vedli Uzza a Achjo.+  A David a celý Izrael oslavovali+ před [pravým] Bohem s plnou silou a s písněmi+ a s harfami+ a se strunnými nástroji+ a s tamburínami+ a s činely a s trubkami.+  A postupně došli až ke Kidonovu mlatu,+ a tu Uzza napřáhl ruku, aby popadl Truhlu,+ neboť býci málem způsobili převržení. 10  Na to vzplál proti Uzzovi Jehovův hněv, takže ho srazil, protože napřáhl ruku na Truhlu,+ a zemřel tam před Bohem.+ 11  A David se rozhněval,+ protože Jehova prorazil trhlinou proti Uzzovi; a to místo se až do tohoto dne nazývá Perec-uzza.* 12  A David toho dne dostal strach z [pravého] Boha+ a řekl: „Jak mám k sobě přinést truhlu [pravého] Boha?“+ 13  A David neodstěhoval Truhlu k sobě do Města Davidova, ale odnesl ji stranou do domu Gaťana+ Obed-edoma.+ 14  A truhla [pravého] Boha dále bydlela s Obed-edomovou domácností+ v jeho domě tři měsíce; a Jehova stále žehnal+ Obed-edomově domácnosti a všemu, co bylo jeho.

Poznámky

„Sboru.“ Řec. ek·kle·siʹai, „ekklésii“.
„Od řeky Egypt.“ Heb. min-ši·chórʹ Mic·raʹjim; Vgc(lat.) a Siʹhor Ae·gyʹpti.
Dosl. „a až tam, kde se vstupuje do Chamatu“.
Znamená „trhlina proti Uzzovi“.