1. Paralipomenon 10:1–14

10  A Filištíni,+ ti vedli válku s Izraelem; a izraelští muži před Filištíny prchali a padali zabití na hoře Gilboa.+  A Filištíni se drželi v blízkém dosahu Saula a jeho synů; a Filištíni srazili Saulovy syny, Jonatana+ a Abinadaba+ a Malki-šuu.+  A proti Saulovi nastal těžký boj; a ti, kteří stříleli z luku, ho nakonec našli, a byl střelci raněn.+  Pak řekl Saul svému zbrojnoši:+ „Vytas meč+ a probodni mě jím, aby nepřišli ti neobřezanci+ a nejednali se mnou zajisté utrhačně.“+ A jeho zbrojnoš nebyl ochoten,+ protože se velmi bál. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj.+  Když jeho zbrojnoš viděl, že Saul zemřel, potom i on nalehl na meč a zemřel.+  Tak zemřel Saul a tři jeho synové,+ všichni z jeho domu zemřeli spolu.  Když všichni izraelští muži, kteří byli v nížině, viděli, že prchli a že Saul a jeho synové zemřeli, tehdy začali opouštět svá města a prchat;+ načež přišli Filištíni a usídlili se v nich.  A příští den, když Filištíni přišli obírat+ zabité, se stalo, že našli Saula a jeho syny padlé na hoře Gilboa.+  A přistoupili k tomu, aby ho obrali a odňali mu hlavu a zbroj+ a poslali do země Filištínů všude kolem, aby informovali+ své modly+ a lid. 10  Nakonec dali jeho zbroj do domu svého boha*+ a jeho lebku připevnili na Dagonův dům.+ 11  A všichni z Jabeše+ v Gileadu se doslechli o všem, co Filištíni udělali Saulovi.+ 12  Všichni stateční muži tedy vstali a odnesli Saulovu mrtvolu a mrtvoly jeho synů a přinesli je do Jabeše a pohřbili jejich kosti pod velkým stromem+ v Jabeši;+ a sedm dní se postili.+ 13  Tak zemřel Saul pro svou nevěrnost, s níž jednal nevěrně+ proti Jehovovi ohledně Jehovova slova, které nedodržel, a také proto, že požádal spiritistické médium,+ aby se dotazovalo. 14  A nedotázal se Jehovy.+ On ho tedy usmrtil a předal kralování Davidovi, synu Jišaiovu.+

Poznámky

„Svého boha.“ Nebo „svých bohů“. Heb. ʼelo·hé·hemʹ, mn. č. od ʼelóʹah, označuje vznešenost filištínského boha Dagona; řec. the·ouʹ; lat. deʹi. Srovnej Sd 16:23 ppč.