1. Jana 5:1–21

5  Každý, kdo věří, že Ježíš je KRISTUS, se narodil z Boha,+ a každý, kdo miluje toho, kdo způsobil narození, miluje toho, kdo se z něho narodil.+  Z toho poznáváme, že milujeme Boží děti,+ když milujeme Boha a jednáme podle jeho přikázání.+  Láska+ k Bohu totiž znamená, že zachováváme jeho přikázání;+ jeho přikázání však nejsou břemenem,+  protože všechno, co se narodilo+ z Boha, vítězí nad světem.+ A to je to vítězství,+ které zvítězilo+ nad světem: naše víra.+  Kdo to vítězí+ nad světem,+ ne-li ten, kdo má víru,+ že Ježíš je Boží Syn?+  To je ten, kdo přišel prostřednictvím vody a krve, Ježíš Kristus; ne pouze s vodou,+ ale s vodou a s krví.+ A je to duch,+ který vydává svědectví,* protože duch je pravda.  Jsou totiž tři nositelé svědectví:*  duch,+ voda+ a krev,+ a ti tři jsou zajedno.*+  Jestliže přijímáme svědectví, které dávají lidé,+ [pak] svědectví, které dává Bůh, je větší, protože to je to svědectví, které dává Bůh, skutečnost, že vydával svědectví+ o svém Synovi. 10  Kdo uvěřil v Božího Syna, má svědectví+ dané ve svém vlastním případě.* Kdo nemá víru v Boha, učinil z něho lháře,+ protože neuvěřil v dané svědectví,+ které Bůh dal jako svědectví+ o svém Synovi. 11  A to je to dané svědectví, že Bůh nám dal věčný život,+ a ten život je v jeho Synovi.+ 12  Kdo má Syna, má tento život; kdo nemá Božího Syna, nemá tento život.+ 13  Píši vám to, abyste věděli, že máte věčný život,+ vy, kdo jste uvěřili ve jméno Božího Syna.+ 14  A to je důvěra,* kterou k němu máme:+ že nás slyší,+ ať prosíme o cokoli podle jeho vůle. 15  Dále, jestliže víme, že nás slyší, ať prosíme o cokoli,+ víme, že budeme mít vyprošené věci, poněvadž jsme si je od něho vyprosili.+ 16  Jestliže někdo zahlédne svého bratra, jak hřeší hříchem, který nepůsobí smrt,*+ bude prosit, a on* mu dá život,+ ano, těm, kdo nehřeší tak, aby to působilo smrt.+ Je hřích, který opravdu působí smrt. Neříkám mu, aby prosil ohledně takového hříchu.+ 17  Všechna nespravedlnost je hřích;+ a přece je hřích, který nepůsobí smrt. 18  Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha,+ nepáchá hřích, ale Ten,+ kdo se narodil z Boha,* na něj dává pozor, a ten ničemný se ho nechopí.+ 19  Víme, že pocházíme z Boha,+ ale celý svět leží v [moci toho] ničemného.+ 20  Víme však, že Boží Syn přišel+ a dal nám rozumovou+ schopnost,* abychom poznali toho pravého.+ A jsme ve spojení+ s tím pravým prostřednictvím jeho Syna, Ježíše Krista. To je ten pravý+ Bůh a věčný život.+ 21  Děťátka, střežte se před modlami.+

Poznámky

„Vydává svědectví.“ Řec. mar·ty·rounʹ; lat. te·sti·fi·caʹtur.
Po slovech „nositelé svědectví“ אABVgSyh‚p vynechávají slova připojená v pozdějších řec. rkp. a ve Vgc, totiž: „v nebi, Otec, Slovo a svatý duch; a tito tři jsou jedno. (8) A jsou tři nositelé svědectví na zemi.“
Dosl. „tři [nositelé svědectví] jsou v jednu (věc).“ Srovnej Jana 10:30 ppč. Pojednání o tomto verši je v dodatku 6B.
Nebo „v sobě“.
Nebo „to je ta volnost řeči“.
Nebo „hříchem ne k smrti“.
Tj. Bůh, v souladu s kontextem.
„Ten, kdo se narodil z Boha“, tedy Ježíš Kristus, Boží Syn, jako ve v. 1; א „ten, kdo se narodil z Boha (se udržuje)“; Vg „pokolení Boží (ho udržuje)“.
Dosl. „myšlenkovou vnímavost“.