1. Jana 1:1–10

1  To, co bylo od počátku,*+ co jsme slyšeli,+ co jsme viděli svýma očima,+ na co jsme pozorně hleděli+ a čeho se dotýkaly naše ruce,+ pokud jde o slovo života+  (ano, život byl učiněn zjevným+ a my jsme viděli a vydáváme svědectví+ a podáváme vám zprávu o věčném životě,+ který byl u Otce a byl nám učiněn zjevným),  o tom, co jsme viděli a slyšeli, podáváme zprávu také vám,+ abyste se i vy podíleli s námi.+ Kromě toho se podílíme+ s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.+  A tak píšeme tyto věci, aby naše radost byla v plné míře.*+  A to je to poselství, které jsme slyšeli od něho a které vám ohlašujeme,+ že Bůh je světlo+ a ve spojení s ním není vůbec žádná tma.*+  Jestliže prohlašujeme:* „Podílíme se s ním“, a přece dále chodíme ve tmě,+ lžeme a nejednáme podle pravdy.+  Chodíme-li však ve světle, jako on sám je ve světle,+ opravdu se podílíme jeden s druhým,+ a krev+ Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje+ od všeho hříchu.+  Jestliže prohlašujeme: „Nemáme hřích“,+ zavádíme sami sebe na scestí*+ a pravda v nás není.  Jestliže vyznáváme své hříchy,+ on je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil naše hříchy a očistil nás od veškeré nespravedlnosti.+ 10  Jestliže prohlašujeme: „Nehřešili jsme“, děláme z něho lháře a není v nás jeho slovo.+

Poznámky

Viz 3:11 ppč.
Dosl. „byla naplněna“.
Nebo „v něm není vůbec žádná tma“.
Dosl. „bychom měli říci“.
Dosl. „způsobujeme, že chybujeme“.