1. Tesaloničanům 3:1–13

3  Když jsme to tedy již nemohli snést, uznali jsme za dobré zůstat sami v Aténách;+  a poslali jsme Timotea,+ našeho bratra a Božího služebníka* pro dobrou zprávu+ o KRISTU, aby vás upevnil a utěšil ve prospěch vaší víry,  aby nikdo pro ta soužení nezakolísal.+ Sami totiž víte, že jsme ustanoveni právě k tomu.+  Vskutku, když jsme také byli u vás, předem jsme vám říkali,+ že je určeno, abychom snášeli soužení,+ právě jak se také stalo a jak to víte.+  Proto když jsem to již doopravdy nemohl snést, poslal jsem, abych se dozvěděl o vaší věrnosti,*+ zda vás snad Pokušitel+ v něčem nepokoušel a naše namáhavá práce se neukázala jako marná.+  Avšak právě teď k nám Timoteus přišel od vás+ a předal nám dobrou zprávu o vaší věrnosti a lásce+ a [o tom], že na nás vždy v dobrém vzpomínáte a prahnete vidět nás právě tak, jako my vás.+  Proto jste nás utěšili,+ bratři, ve vší naší nouzi a soužení věrností, kterou projevujete,+  protože teď žijeme, jestliže stojíte pevně v Pánu.+  Jaké díkůvzdání totiž můžeme dát ohledně vás Bohu na oplátku za všechnu radost, kterou se kvůli vám radujeme před svým Bohem,+ 10  zatímco nocí i dnem mimořádně úpěnlivě prosíme,+ abychom viděli váš obličej a doplnili to, co chybí vaší víře?+ 11  Kéž nyní sám náš Bůh a Otec a náš Pán Ježíš+ zdárně řídí naši cestu k vám. 12  Kéž Pán způsobí, abyste rostli,+ ano, abyste se rozhojnili v lásce+ jeden k druhému a ke všem, jako i my k vám; 13  aby učinil vaše srdce pevná, bezúhonná+ v svatosti před naším Bohem a Otcem za přítomnosti*+ našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými.+

Poznámky

Nebo „sluhu“. Řec. di·aʹko·non; lat. mi·niʹstrum (ze slova miʹnus, „méně“).
Nebo „víře“.
Viz dodatek 5B.