1. Tesaloničanům 1:1–10

1  Pavel a Silvanus*+ a Timoteus+ sboru Tesaloničanů ve spojení+ s Bohem, Otcem, a Pánem, Ježíšem Kristem: Kéž máte nezaslouženou laskavost a pokoj.+  Vždy děkujeme Bohu, když se o vás všech zmiňujeme ve svých modlitbách,+  neboť ustavičně máme na mysli vaše věrné dílo*+ a vaši milující usilovnou práci* a vytrvalost kvůli naději+ v našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem.  Vždyť víme, Bohem milovaní bratři, že si vás vyvolil,+  protože dobrá zpráva, kterou kážeme, se mezi vámi neukázala pouze se slovy, ale také s mocí+ a se svatým duchem a pevným přesvědčením,*+ právě jak víte, jakými lidmi jsme se pro vás kvůli vám stali;+  a stali jste se našimi a Pánovými+ napodobiteli,+ poněvadž jste s radostí svatého ducha+ přijali slovo v mnohém soužení,+  takže jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaii.*  Jehovovo* slovo+ opravdu zaznělo od vás nejen v Makedonii a Achaii, ale vaše víra+ v Boha se rozšířila na každém místě,+ takže nepotřebujeme nic říkat.  Oni sami totiž stále podávají zprávu o tom, jak jsme poprvé přišli mezi vás a jak jste se obrátili k Bohu od [svých] model,+ abyste sloužili jako otroci živému+ a pravému+ Bohu 10  a čekali+ z nebes+ jeho Syna, kterého vzbudil z mrtvých,+ totiž Ježíše, jenž nás osvobozuje od zloby, která přichází.+

Poznámky

Nebo „Silas“.
Nebo „vaši práci kvůli víře“.
Nebo „[vaše] houževnaté úsilí kvůli lásce“.
Dosl. „plným ujištěním“.
Římská provincie v jižním Řecku s hlavním městem Korintem.
„Jehovovo“, J7,8,17,18,22,23; אcB(řec.) tou Ky·riʹou; א* „Boží“. Viz dodatek 1D.