1. Mojžíšova 6:1–22

6  A když začalo přibývat lidí na povrchu zemské půdy a rodily se jim dcery,+ stalo se,  že si pak synové* [pravého] Boha+ začali všímat+ lidských dcer, že byly pohledné; a brali si manželky, totiž všechny, které si vyvolili.  Potom Jehova řekl: „Můj duch+ jistě nebude jednat vůči člověku na neurčito,+ neboť on* je také tělo.+ Proto jeho dny jistě dosáhnou sto dvaceti let.“+  V těch dnech se prokázali být na zemi Nefilim,* a také potom, když synové [pravého] Boha dále měli poměr s lidskými dcerami a ty jim rodily syny, byli to ti silní,* kteří byli v dávnověku, pověstní muži.*  Jehova tedy viděl, že špatnost člověka na zemi je hojná a že každý sklon+ myšlenek jeho srdce je po celou dobu* jenom špatný.+  A Jehova pocítil lítost,+ že udělal na zemi lidi, a v srdci ho zabolelo.+  Tak Jehova řekl: „Setřu z povrchu zemské půdy lidi, které jsem stvořil,+ od člověka až po domácí zvíře, pohybujícího se živočicha a nebeského létajícího tvora,+ protože opravdu lituji, že jsem je udělal.“+  Ale Noe našel přízeň v Jehovových očích.  To jsou Noemovy dějiny. Noe byl spravedlivý muž.+ Prokázal se mezi svými současníky* [jako] bezúhonný. Noe chodil s [pravým] Bohem.+ 10  Časem se Noe stal otcem tří synů, Sema, Chama a Jafeta.+ 11  A země se stala zkaženou v očích [pravého] Boha+ a země byla naplněna násilím.+ 12  Tak Bůh viděl zemi, a pohleďme, byla zkažená,+ protože všechno tělo zkazilo svou cestu na zemi.+ 13  Potom Bůh řekl Noemovi: „Konec všeho těla přišel přede mne,+ protože je země plná násilí kvůli nim; a hle, zničím je spolu se zemí.+ 14  Udělej si archu* ze dřeva pryskyřičného stromu.*+ Uděláš v arše oddělení* a pokryješ ji uvnitř a vně dehtem.+ 15  A uděláš ji takto: tři sta loket*+ délka archy, padesát loket její šířka a třicet loket její výška. 16  Uděláš coʹhar [střecha nebo okno]* pro archu a ukončíš ji na míru lokte směrem vzhůru* a vchod do archy umístíš do jejího boku;+ uděláš ji se spodním [podlažím] a druhým [podlažím] a třetím [podlažím]. 17  A pokud jde o mne, hle, já přivedu na zemi potopu*+ vod, abych zničil všechno tělo pod nebesy, v němž je životní síla+ činná.* Všechno, co je na zemi, vydechne naposled.+ 18  A já s tebou sjednávám smlouvu; a vejdeš do archy ty a tvoji synové a tvá manželka a manželky tvých synů s tebou.+ 19  A z každého živého tvora každého druhu těla+ přivedeš do archy po dvou, aby se s tebou zachovali naživu.+ Bude to samec a samice. 20  Z létajících tvorů podle jejich druhů a z domácích zvířat podle jejich druhů,+ ze všech pohybujících se živočichů zemské půdy podle jejich druhů* tam k tobě vejdou po dvou, aby se zachovali naživu.+ 21  A pokud jde o tebe, ty si vezmi každý druh jídla, které se jí;+ a shromáždíš si je, a bude sloužit jako potrava tobě a jim.“+ 22  A Noe přistoupil k tomu, aby učinil podle všeho, co mu Bůh přikázal. Učinil [to] právě tak.+

Poznámky

„Andělé“, LXXA.
„On“, vztahuje se na „člověka“, nikoli na slova „můj duch“.
Nebo „porážeči“. Heb. han·Nefi·limʹ, „ti, kdo působí, aby druzí padli“.
„Ti silní.“ Heb. hag·gib·bo·rimʹ.
Dosl. „muži jména“.
Dosl. „celý den“.
„Mezi svými současníky.“ Dosl. „mezi svými generacemi“. Heb. bedho·ro·thavʹ.
Dosl. „truhlu“. Heb. te·vathʹ. Viz 2Mo 2:3, 5.
Dosl. „stromů gofer“, pryskyřičného dřeva; možná cypřiš.
Nebo „cely; komory; komůrky“.
Loket se rovnal 44,5 cm.
Nebo „otvor pro osvětlení“. Heb. coʹhar.
Dosl. „odshora“.
Nebo „nebeský oceán“. Heb. ham·mab·bulʹ; lat. di·luʹvi·i (od slova „diluvium“, odtud odvozeno „diluviální“). Viz 7:6 ppč.
Dosl. „v čem [je] činná síla (duch) života“. Heb. ʼašer-bóʹ ruʹach chai·jimʹ. Na tomto místě ruʹach znamená „činná síla; duch“. Viz 1:2, ppč. „síla“.
Dosl. „podle jeho druhu“. Heb. lemi·neʹhu. Viz 1:11 ppč.