1. Mojžíšova 23:1–20

23  A Sářin život dosáhl délky sto dvaceti sedmi let. To byla léta Sářina života.+  Sára tedy zemřela v Kirjat-arbě,+ což je Hebron,+ v zemi Kanaán.+ A Abraham vešel, aby oplakával Sáru a plakal nad ní.  Potom Abraham vstal od své mrtvé a přistoupil k tomu, aby mluvil k synům Cheta*+ a řekl:  „Jsem mezi vámi cizím usedlíkem a osadníkem.+ Dejte mi mezi vámi do vlastnictví pohřební místo, abych pohřbil svou mrtvou ze svého dohledu.“+  Na to synové Cheta Abrahamovi odpověděli a řekli mu:  „Slyš nás, můj pane.*+ Jsi uprostřed nás Božím náčelníkem.*+ Svou mrtvou pohřbi na nejvybranějším* z našich pohřebních míst.+ Nikdo z nás ti neodepře své pohřební místo, aby ti bránil pohřbít tvou mrtvou.“+  Nato Abraham vstal a uklonil se rodákům,*+ synům Cheta,+  mluvil s nimi a řekl: „Jestliže vaše duše souhlasí,* abych pohřbil svou mrtvou ze svého dohledu, naslouchejte mi a naléhejte kvůli mně na Cocharova syna Efrona,+  aby mi dal jeskyni Makpela,*+ která je jeho, která je na nejzazším konci jeho pole. Ať mi ji dá do vlastnictví uprostřed vás jako pohřební místo za plný obnos stříbra.“+ 10  Efron nyní seděl mezi syny Cheta. Efron, Chetita,+ tedy odpověděl Abrahamovi tak, aby to slyšeli* synové Cheta a všichni ti, kdo vstupovali do brány jeho města, a řekl:+ 11  „Ne, můj pane! Naslouchej mi. Pole, které ti opravdu dávám, a jeskyni, která je na něm, tobě ji opravdu dávám. Opravdu ti ji před očima synů svého lidu dávám.+ Pohřbi svou mrtvou.“ 12  Na to se Abraham poklonil před rodáky 13  a mluvil k Efronovi tak, aby to slyšeli rodáci, a řekl: „Pouze jestliže ty — ne, naslouchej mi! Dám ti za pole obnos stříbra. Vezmi si to ode mne,+ abych tam pohřbil svou mrtvou.“ 14  Potom Efron odpověděl Abrahamovi a řekl mu: 15  „Můj pane, naslouchej mi. Kus země v ceně čtyř set stříbrných šekelů,* co to je mezi mnou a tebou? Pohřbi tedy svou mrtvou.“+ 16  Abraham tudíž naslouchal Efronovi a Abraham navážil Efronovi obnos stříbra, o kterém mluvil tak, aby to slyšeli synové Cheta, čtyři sta stříbrných šekelů běžných u kupců.+ 17  Tak Efronovo pole, které bylo v Makpele, jež je před Mamre, pole a jeskyně, která je na něm, a všechny stromy, které byly na poli,+ které byly uvnitř všech jeho hranic kolem dokola, byly stvrzeny+ 18  Abrahamovi jako jeho zakoupený majetek před očima synů Cheta mezi všemi, kteří vstupovali do brány jeho města.+ 19  A potom Abraham pohřbil svou manželku Sáru v jeskyni pole Makpela před Mamre, což je Hebron, v zemi Kanaán.+ 20  Tak bylo pole a jeskyně, která je na něm, stvrzeno Abrahamovi jako vlastnictví pohřebního místa z rukou synů Cheta.+

Poznámky

„Synům Cheta.“ Heb. bené-Chethʹ. Nebo „Chetitům“.
„Můj pane.“ Heb. ʼadho·n, slovo ʼa·dhónʹ, ‚pán‘ se zájmennou příponou i, „můj“.
Nebo „mocným náčelníkem“.
Dosl. „vybraném“.
Dosl. „lidu země“. Heb. leʽam-ha·ʼaʹrec.
Dosl. „svou duší souhlasíte“, použito kolektivně. Heb. ʼeth-naf·šekhemʹ; řec. psy·cheiʹ.
Dosl. „Zdvojení“, možná to ukazuje, že měla dva vchody nebo dvě sluje. Heb. ham·Makh·pe·lahʹ.
Dosl. „v uších“.
Pro přepočet hodnoty viz dodatek 8A.