1. Mojžíšova 18:1–33

18  Potom se mu Jehova objevil+ mezi velkými stromy Mamre,+ když seděl za denního horka+ u vchodu do stanu.  Když pozvedl oči,+ pak se podíval a na nějakou vzdálenost od něho stáli tři muži. Když je zahlédl, rozběhl se jim vstříc od vchodu do stanu a přistoupil k tomu, aby se sklonil k zemi.+  Potom řekl: „Jehovo,* jestliže jsem nyní nalezl přízeň v tvých očích, prosím, nepřecházej svého sluhu.+  Ať je, prosím, přineseno trochu vody a budou vám umyty nohy.+ Pak spočiňte pod stromem.+  A dovolte mi přinést kousek chleba, a osvěžte své srdce.+ Potom můžete projít dál, neboť jste právě proto procházeli touto cestou ke svému sluhovi.“ Na to řekli: „Dobře. Můžeš učinit, právě jak jsi mluvil.“  Tak Abraham spěchal do stanu k Sáře a řekl: „Pospěš si, vezmi tři míry sea* jemné mouky, zadělej těsto a udělej kulaté koláče.“+  Abraham potom běžel ke stádu a přistoupil k tomu, aby vzal útlého a dobrého mladého býka a aby ho dal sloužícímu, a [ten] pospíchal, aby ho přichystal.+  Pak vzal máslo a mléko a mladého býka, kterého přichystal, a předložil jim to.+ Potom u nich sám stál pod stromem, když jedli.+  Tu mu* řekli: „Kde je tvá manželka Sára?“+ Na to řekl: „Tady ve stanu!“+ 10  A on pokračoval: „Příští rok v tomto čase* se k tobě jistě vrátím, a pohleď, tvá manželka Sára bude mít syna.“+ A Sára naslouchala u vchodu do stanu, a ten byl za mužem. 11  A Abraham a Sára byli staří, v pokročilých letech.+ Sára přestala mít menstruaci.*+ 12  Sára se tudíž v sobě začala smát+ a řekla: „Potom, co jsem sešlá, budu mít skutečně rozkoš, když je kromě toho můj pán* starý?“+ 13  Potom Jehova řekl Abrahamovi: „Jak to, že se Sára smála a říkala: ‚Skutečně a opravdu porodím, ačkoli jsem zestárla?‘+ 14  Je něco pro Jehovu příliš mimořádné?+ V ustanovený čas se k tobě vrátím, příští rok v tomto čase, a Sára bude mít syna.“ 15  Ale Sára to začala popírat a řekla: „Nesmála jsem se!“ Bála se totiž. Na to řekl: „Ne, opravdu ses smála.“+ 16  Později se muži odtamtud zvedli a shlíželi na Sodomu;+ a Abraham s nimi šel, aby je doprovodil.+ 17  A Jehova* řekl: „Zastírám před Abrahamem, co dělám?+ 18  Vždyť Abraham se jistě stane velkým a mocným národem, a všechny národy země si budou žehnat jeho prostřednictvím.+ 19  Seznámil jsem se s ním proto, aby přikázal svým synům a své domácnosti po sobě, aby se opravdu drželi Jehovovy cesty, a tak činili spravedlnost a soud,+ aby Jehova jistě přivedl na Abrahama to, co o něm mluvil.“+ 20  Jehova proto řekl: „Křik stížnosti na Sodomu a Gomoru,+ ano, ten je hlasitý, a jejich hřích, ano, ten je velmi těžký.+ 21  Jsem pevně rozhodnut sestoupit, abych viděl, zda jednají zcela podle křiku nad tím, co ke mně došlo, a jestliže ne, mohu se to dozvědět.“+ 22  Vtom se muži odtud obrátili a vydali se na cestu k Sodomě; ale pokud jde o Jehovu,+ ten ještě stál před Abrahamem.*+ 23  Abraham se potom přiblížil a začal říkat: „Skutečně smeteš spravedlivého s ničemným?+ 24  Dejme tomu, že je uprostřed města padesát spravedlivých. Smeteš je tedy a nepromineš tomu místu kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou v něm?+ 25  Je nemyslitelné, že bys ty jednal tímto způsobem a usmrtil spravedlivého s ničemným, takže by se muselo se spravedlivým stát totéž, co s ničemným!+ To je od tebe nemyslitelné.+ Neučiní Soudce celé země, co je správné?“+ 26  Pak Jehova řekl: „Jestliže najdu v Sodomě padesát spravedlivých uprostřed města, kvůli nim prominu celému místu.“+ 27  Ale Abraham přikročil k tomu, aby odpověděl a řekl: „Prosím, vzal jsem na sebe promluvit k Jehovovi,* ačkoli jsem prach a popel.+ 28  Dejme tomu, že by do padesáti spravedlivých chybělo pět. Zničíš pro těch pět celé město?“ Na to řekl: „Nezničím je, jestliže tam naleznu čtyřicet pět.“+ 29  Ale ještě znovu k němu dál promluvil a řekl: „Dejme tomu, že se tam nalezne čtyřicet.“ Zase řekl: „Neudělám to kvůli čtyřiceti.“ 30  Ale on pokračoval: „Ať se, prosím, Jehova* nerozpálí hněvem,+ ale dovolí mi dále mluvit:+ Dejme tomu, že se tam nalezne třicet.“ Zase řekl: „Neudělám to, jestliže tam naleznu třicet.“ 31  Ale on pokračoval dál: „Prosím, vzal jsem na sebe promluvit k Jehovovi:*+ Dejme tomu, že se tam nalezne dvacet.“ Zase řekl: „Nezničím je kvůli dvaceti.“+ 32  Nakonec řekl: „Ať se, prosím, Jehova* nerozpálí hněvem,+ ale dovolí mi ještě jedenkrát promluvit:+ Dejme tomu, že se tam nalezne deset.“ Zase řekl: „Kvůli těm deseti je nezničím.“+ 33  Potom Jehova+ odešel, když skončil rozmluvu s Abrahamem, a Abraham se vrátil ke svému místu.

Poznámky

Toto je první ze 134 míst, kde židovští soferim změnili JHWH na ʼAdho·naiʹ. K této náhradě došlo následkem nesprávně uplatněné úcty k Božímu jménu. Viz dodatek 1B.
Sea se rovnala 7,33 l.
„Mu.“ V M je tento výraz označen mimořádnými body od soferim, ale český překlad nevyžaduje žádnou změnu. Viz dodatek 2A.
Nebo „v tomto čase na jaře“. Vg „v tuto [stejnou] dobu, společně se životem“. Srovnej Ří 4:17–20.
Dosl. „Sáře přestal způsob podle žen“. Dodnes obvyklý heb. výraz označující období menstruace.
Dosl. „a můj pán“. Heb. waʼ·dho·n. Sára je chválena za to, že svého manžela oslovuje výrazem „můj pán“. Viz 1Pe 3:6.
„A Jehova.“ Heb. wa·Jho·wahʹ.
První z osmnácti oprav od soferim, jediná v 1Mo. M „ale pokud jde o Abrahama, ten ještě stál před Jehovovu“. Viz dodatek 2B.
Viz v. 3 ppč.
Viz v. 3 ppč.
Viz v. 3 ppč.
Viz v. 3 ppč.