1. Mojžíšova 17:1–27

17  Když dosáhl Abram devadesáti devíti let, tehdy se Jehova objevil Abramovi a řekl mu:+ „Jsem Všemohoucí Bůh.*+ Choď přede mnou a prokaž se [jako] bezúhonný.+  A dám svou smlouvu mezi sebe a tebe,+ abych tě velmi, velmi mnoho rozmnožil.“+  Na to padl Abram na tvář,+ a Bůh* s ním mluvil dál a řekl:  „Pokud jde o mne, pohleď, má smlouva je s tebou+ a ty se jistě staneš otcem zástupu národů.+  A nebudeš se již nazývat Abram,* a budeš se jmenovat Abraham,* protože tě učiním otcem zástupu národů.  A učiním tě velmi, velmi plodným a způsobím, že z tebe budou národy a vyjdou z tebe králové.+  A budu plnit svou smlouvu mezi sebou a tebou+ a tvým semenem po tobě podle jejich generací jako smlouvu na neurčitý čas,+ abych se tobě a tvému semeni po tobě prokázal [jako] Bůh.*+  A dám tobě a tvému semeni po tobě zemi, kde přebýváš jako cizí usedlík,+ dokonce celou zemi Kanaán, jako vlastnictví na neurčitý čas. A prokáži se jim [jako] Bůh.“+  A Bůh dále řekl Abrahamovi: „Pokud jde o tebe, ty máš dodržovat mou smlouvu, ty a tvé semeno po tobě podle jejich generací.+ 10  To je má smlouva, kterou budete dodržovat, mezi mnou a vámi i tvým semenem po tobě:+ Každý muž z vás se dá obřezat.+ 11  A dáte se obřezat na mase své předkožky a to bude sloužit jako znamení smlouvy mezi mnou a vámi.+ 12  A každý muž z vás starý osm dnů bude obřezán,+ podle vašich generací, kdokoli narozený v domě* a kdokoli koupený za peníze* od kteréhokoli cizince, který není z tvého semene. 13  Každý narozený v tvém domě a každý koupený za tvé peníze se dá zcela jistě obřezat;+ a má smlouva na vašem těle bude sloužit jako smlouva na neurčitý čas.+ 14  A neobřezaný muž, který si nedá obřezat maso své předkožky, ano, ta duše bude odříznuta od svého lidu.+ Porušil mou smlouvu.“ 15  A Bůh přikročil k tomu, aby řekl Abrahamovi: „Pokud jde o tvou manželku Sarai, tu nebudeš nazývat Sarai,* protože se jmenuje Sára.*+ 16  A požehnám jí a také ti z ní dám syna;+ a požehnám jí a jistě z ní budou národy;+ vyjdou z ní králové národů.“+ 17  Na to Abraham padl na tvář a v srdci se začal smát a říkat si:+ „Narodí se stoletému muži dítě a bude Sára, ano devadesátiletá žena, rodit?“+ 18  Potom Abraham řekl [pravému] Bohu:* „Kéž by Išmael žil před tebou!“+ 19  Na to Bůh řekl: „Tvá manželka Sára ti skutečně porodí syna, a ty mu dáš jméno Izák.*+ A sjednám s ním svou smlouvu jako smlouvu na neurčitý čas pro jeho semeno po něm.+ 20  Ale ohledně Išmaela jsem tě vyslyšel. Pohleď, požehnám mu a učiním ho plodným a velmi, velmi mnoho jej rozmnožím.+ Jistě zplodí dvanáct náčelníků* a já způsobím, aby se z něho stal velký národ.+ 21  Svou smlouvu však sjednám s Izákem,+ kterého ti Sára porodí v tomto ustanoveném čase příští rok.“+ 22  A tak s ním Bůh skončil rozmluvu a odešel od Abrahama.+ 23  Abraham pak přistoupil k tomu, aby vzal svého syna Išmaela a všechny muže narozené ve svém domě a každého koupeného za své peníze, každého muže mezi lidmi z Abrahamovy domácnosti, a hned v ten den obřezával maso jejich předkožek, právě jak s ním Bůh mluvil.+ 24  A Abrahamovi bylo devadesát devět let, když si dal obřezat maso své předkožky.+ 25  A jeho synu Išmaelovi bylo třináct let, když si dal obřezat maso své předkožky.+ 26  Zrovna v ten den se dal obřezat Abraham, a také jeho syn Išmael.+ 27  A všichni muži jeho domácnosti, kdokoli narozený v jeho domě a kdokoli koupený od cizince za peníze, se dali obřezat s ním.+

Poznámky

„Všemohoucí Bůh.“ Heb. ʼEl Šad·daiʹ.
Heb. ʼElo·himʹ, mn. č. bez určitého členu.
Znamená „otec je vyvýšený“. Heb. ʼAv·ramʹ.
Znamená „otec množství“. Heb. ʼAv·ra·hamʹ.
„[Jako] Bůh.“ Dosl. „za Boha“. Heb. lEʼ·lo·himʹ, mn. č. bez určitého členu.
Nebo „kterýkoli syn otroka“.
Dosl. „stříbro“. Heb. keʹsef.
Možná znamená „svárlivá“. Heb. Sa·raiʹ.
Znamená „kněžna“. Heb. Sa·rahʹ.
Viz dodatek 1F.
Znamená „smích“. Heb. Jic·chaqʹ; příklad zvukomalby, při níž je zvukem naznačen význam.
Nebo „nasiů“. Heb. nesi·ʼimʹ; Vg „vévodů; vůdců“; LXX „národů“.