1. Mojžíšova 16:1–16

16  Sarai, manželka Abramova, mu však neporodila žádné děti,+ ale měla egyptskou služku a ta se jmenovala Hagar.+  Sarai tudíž řekla Abramovi: „Pohleď, Jehova mě uzavřel, abych nerodila děti.+ Prosím, měj poměr s mou služkou. Snad dostanu děti z ní.“+ Abram tedy naslouchal hlasu Saraie.+  Ke konci deseti let Abramova bydlení v zemi Kanaán pak Abramova manželka Sarai vzala svou egyptskou služku Hagar a dala ji svému manželu Abramovi za manželku.+  Měl tedy poměr s Hagar, a ta otěhotněla. Když si uvědomila, že je těhotná, pak ve svých očích začala svou paní pohrdat.+  Na to Sarai řekla Abramovi: „Násilí mně způsobené ať je na tobě. Sama jsem ti dala do náruče svou služku, a ona si uvědomila, že je těhotná, a začala mnou ve svých očích pohrdat. Ať Jehova soudí mezi mnou a tebou.“*+  Abram tedy řekl Sarai:+ „Pohleď, tvoje služka je ti k dispozici. Udělej s ní, co je v tvých očích dobré.“+ Sarai ji potom začala pokořovat,* takže ona od ní utekla.+  Později ji našel Jehovův anděl*+ u pramene vod v pustině, u pramene na cestě do Šuru.+  A začal říkat: „Hagar, Saraina služko, odkud jsi přišla a kam jdeš?“ Na to řekla: „Utíkám od své paní Saraie.“  A Jehovův anděl přikročil k tomu, aby jí řekl: „Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku.“+ 10  Potom jí Jehovův anděl řekl: „Velmi rozmnožím tvé semeno,+ takže pro množství nebude spočítáno.“+ 11  Dále k ní Jehovův anděl dodal: „Podívej se, jsi těhotná a jistě porodíš syna a dáš mu jméno Išmael,*+ neboť Jehova slyšel o tvém trápení.+ 12  Pokud jde o něj, on se stane lidskou zebrou.* Jeho ruka bude proti každému, a ruka každého bude proti němu;+ a bude stanovat před obličejem všech svých bratrů.“+ 13  Pak začala volat jméno Jehovy, který k ní mluvil: „Jsi Bohem* vidění“,*+ neboť řekla: „Pohlédla jsem zde skutečně* na toho,* který mne vidí?“ 14  Proto byla studna nazvána* Beer-lachai-roi.*+ Je to mezi Kadešem a Beredem. 15  Později Hagar porodila Abramovi syna a Abram dal svému synovi, kterého Hagar porodila, jméno Išmael.+ 16  A Abramovi bylo osmdesát šest let, když Hagar porodila Abramovi Išmaela.

Poznámky

„A tebou.“ Dosl. „a mezi tebou“. Heb. u·vé·nejʹkha. V M označili soferim (písaři) druhé jódh mimořádným bodem, snad jako upozornění na způsob psaní. Viz dodatek 2A.
Nebo „trápit“.
„Jehovův anděl.“ Heb. mal·ʼakhʹ Jehwahʹ; první výskyt tohoto výrazu.
Znamená „Bůh slyší“.
Nebo „onagerem“. Viz Job 39:5.
Heb. ʼEl.
Nebo „Bohem, který mne vidí“; nebo „Bohem, který se dává vidět (který se objevuje)“.
Nebo „také“.
„Pohlédla jsem ... na toho [dosl. za ním].“ Tento překlad viz v JThS, sv. L, 1949, s. 179.
„Proto nazvala tu studnu“, Sy.
Znamená „studna toho živého, který mě vidí“.