1. Mojžíšova 13:1–18

13  Potom Abram táhl z Egypta do Negebu, on a jeho manželka a všechno, co měl, a s ním Lot.+  A Abram byl bohatě zaopatřen stády a stříbrem a zlatem.+  A vydal se od tábořiště k tábořišti z Negebu a k Betelu, na místo, kde měl svůj stan poprvé mezi Betelem a Aiem,+  k místu oltáře, který tam původně udělal;+ a Abram přistoupil k tomu, aby tam vzýval* Jehovovo jméno.+  A Lot, který chodil spolu s Abramem, také vlastnil ovce a skot a stany.  Tak jim země nedovolovala, aby [v ní] bydleli všichni společně, protože jejich zboží přibylo a nemohli již bydlet všichni společně.+  A mezi pasáky Abramových hospodářských zvířat a pasáky Lotových hospodářských zvířat vznikla hádka; a tehdy bydlel v té zemi Kananejec a Perizejec.+  Abram tudíž řekl Lotovi:+ „Prosím, ať nepokračují hádky mezi mnou a tebou a mezi mými honáky a tvými honáky, neboť my muži jsme bratři.+  Nemáš k dispozici celou zemi?* Prosím, odděl se ode mne. Jestliže půjdeš vlevo, pak půjdu vpravo; ale jestliže půjdeš vpravo, pak půjdu vlevo.“+ 10  Tak Lot pozvedl oči a uviděl celou tu Jordánskou oblast,*+ že to všechno byl dobře zavlažovaný kraj, než Jehova zničil Sodomu a Gomoru, jako Jehovova zahrada,*+ jako egyptská země až k Coaru.*+ 11  Lot si tedy vyvolil celou tu Jordánskou oblast a Lot přestěhoval svůj tábor k východu. Tak se oddělili jeden od druhého. 12  Abram bydlel v zemi Kanaán, ale Lot bydlel mezi městy té Oblasti.+ Nakonec si postavil stan blízko Sodomy. 13  A sodomští muži byli špatní a byli velkými hříšníky proti Jehovovi.+ 14  A Jehova řekl Abramovi, když se Lot od něho oddělil: „Pozvedni oči, prosím, a z místa, kde jsi, pohlédni na sever a na jih* a na východ a na západ,*+ 15  protože celou zemi, na kterou se díváš, tu dám tobě a tvému semeni až na neurčitý čas.+ 16  A učiním tvé semeno jako částečky prachu země, takže kdyby člověk mohl být schopen sečíst částečky prachu země, pak by mohlo být spočítáno tvé semeno.+ 17  Vstaň, projdi zemí po její délce a po její šířce, protože tobě ji dám.“+ 18  Tak žil Abram dál ve stanech.* Později přišel a bydlel mezi velkými stromy Mamre,+ které jsou v Hebronu;+ a přistoupil k tomu, aby tam vystavěl Jehovovi oltář.+

Poznámky

Nebo „přistoupil k tomu, aby tam oznamoval (kázal)“.
Dosl. „Není celá země před tebou?“.
Nebo „pánev“. Heb. Kik·karʹ. Nepravidelně okrouhlé území dolní části údolí Jordánu kolem Jericha.
„Ráj“, LXXSyVg.
„Coanu“, Sy.
Dosl. „směrem k Negebu“.
Dosl. „směrem k [Středozemnímu] moři“.
Nebo „Abram putoval a stavěl si stan“.