1. Mojžíšova 11:1–32

11  A celá země měla dále jeden jazyk* a jednu slovní zásobu.*  A při svém cestování na východ konečně objevili údolní pláň v zemi Šinar,+ a stalo se, že se tam usídlili.  A začali říkat jeden druhému: „Pojďme, udělejme cihly a vypalme je ohněm.“ Tak jim cihla sloužila jako kámen, ale živice jim sloužila jako malta.+  Nyní řekli: „Pojďme, postavme si město a také věž* s vrcholkem v nebesích+ a učiňme si proslulé jméno,*+ abychom nebyli rozptýleni po celém povrchu země.“+  A Jehova přistoupil k tomu, aby sestoupil, aby viděl město a věž, které postavili lidští synové.+  Potom Jehova řekl: „Pohleďme, je to jeden lid a pro všechny je jeden jazyk,+ a tohle začínají dělat. Ano, není teď nic, co by zamýšleli udělat a co by bylo pro ně nedosažitelné.+  Pojďme, sestupme+ a zmaťme+ tam jejich jazyk, aby jeden nenaslouchal* jazyku druhého.“+  Proto je Jehova odtamtud rozptýlil po celém povrchu země,+ a oni postupně zanechali stavění města.+  Proto se nazývalo Bábel,*+ protože tam Jehova zmátl jazyk celé země* a Jehova je odtamtud rozptýlil+ po celém zemském povrchu. 10  To jsou Semovy+ dějiny. Semovi bylo sto let, když se stal dva roky po potopě otcem Arpakšada.+ 11  A potom, co se stal otcem Arpakšada, žil Sem dále pět set let. Mezitím se stal otcem synů a dcer.+ 12  A Arpakšad* žil třicet pět let. Pak se stal otcem Šely.+ 13  A potom, co se stal otcem Šely, žil Arpakšad ještě čtyři sta tři roky. Mezitím se stal otcem synů a dcer. 14  A Šela žil třicet let. Pak se stal otcem Ebera.+ 15  A potom, co se stal otcem Ebera, žil Šela dále čtyři sta tři roky. Mezitím se stal otcem synů a dcer. 16  A Eber žil dál třicet čtyři roky. Pak se stal otcem Pelega.+ 17  A potom, co se stal otcem Pelega, žil Eber dále čtyři sta třicet let. Mezitím se stal otcem synů a dcer. 18  A Peleg žil dál třicet let. Pak se stal otcem Reua.+ 19  A potom, co se stal otcem Reua, žil Peleg dále dvě stě devět let. Mezitím se stal otcem synů a dcer. 20  A Reu žil dál třicet dva roky. Pak se stal otcem Seruga.+ 21  A potom, co se stal otcem Seruga, žil Reu dále dvě stě sedm let. Mezitím se stal otcem synů a dcer. 22  A Serug žil dál třicet let. Pak se stal otcem Nachora.+ 23  A potom, co se stal otcem Nachora, žil Serug dále dvě stě let. Mezitím se stal otcem synů a dcer. 24  A Nachor žil dál dvacet devět let. Pak se stal otcem Teracha.+ 25  A potom, co se stal otcem Teracha, žil Nachor dále sto devatenáct let. Mezitím se stal otcem synů a dcer. 26  A Terach žil dál sedmdesát let, po nichž se stal otcem Abrama,+ Nachora+ a Charana. 27  A to jsou Terachovy dějiny. Terach se stal otcem Abrama, Nachora a Charana; a Charan se stal otcem Lota.+ 28  Charan později zemřel, když byl ve společnosti svého otce Teracha* v zemi svého narození, v Uru+ Chaldejců.*+ 29  A Abram a Nachor přistoupili k tomu, aby si vzali manželky. Abramova manželka se jmenovala Sarai,+ ale Nachorova manželka se jmenovala Milka,+ dcera Charana, otce Milky a otce Jisky. 30  Ale Sarai byla stále neplodná;+ neměla dítě. 31  Potom vzal Terach svého syna Abrama a svého vnuka Lota, Charanova syna,+ a svou snachu Sarai,+ manželku svého syna Abrama, a vyšli s ním* z Uru Chaldejců, aby šli do země Kanaán.+ Časem přišli do Charanu+ a usídlili se tam. 32  A Terachových dnů bylo dvě stě pět let. Pak Terach v Charanu zemřel.

Poznámky

Dosl. „jeden ret“, MLXXVg.
Nebo „jeden souhrn slov“.
„A také věž.“ Heb. migh·dalʹ; řec. pyrʹgon; lat. turʹrem.
Nebo „učiňme si pomník“.
Nebo „nerozuměl“.
„Bábel.“ Heb. Ba·velʹ. Mojžíš odvodil slovo „Bábel“ od kořenného slovesa ba·lalʹ, „zmást; splést“, a tím dal slovu „Bábel“ význam „zmatek“. SyVg „Bábel“; řec. Sygʹchy·sis, „zmatek“. V akkadštině Bab-ilu. Místní obyvatelé tvrdili, že slovo Bab znamená „brána“ a ilu znamená „bůh“ (v heb. ʼEl) a že tedy význam je „Brána Boží“.
Nebo „obyvatelstva země“.
LXX v. 12 a 13 uvádí: (12) „A Arpakšad žil sto třicet pět let a stal se otcem Kainana. (13) A potom, co zplodil Kainana, žil Arpakšad čtyři sta třicet let a stal se otcem synů a dcer, a zemřel. A Kainan žil sto třicet let a stal se otcem Šely. A potom, co zplodil Šelu, žil Kainan tři sta třicet let a stal se otcem synů a dcer, a zemřel.“ Tento pramen vkládá mezi jméno Šely a jméno Arpakšada jméno Kainana. Srovnej Lk 3:36.
Nebo „dokud Terach ještě žil“. Dosl. „před obličejem Teracha“.
Nebo „Ur Chaldeje“.
Dosl. „vyšli s nimi“, M; Sy „vyšel s nimi“; SamLXXVg „vyvedl je“.