1. Korinťanům 11:1–34

11  Staňte se mými napodobiteli, jako i já jsem Kristův.+  Chválím vás, protože mě máte ve všem na mysli a pevně se držíte tradic,+ právě jak jsem vám [je] předal.  Chci však, abyste věděli, že hlavou každého muže je KRISTUS;+ hlavou ženy je zase muž;+ hlavou KRISTA je zase Bůh.+  Každý muž, který se modlí nebo prorokuje a má něco na hlavě, hanobí svou hlavu;+  ale každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nepokrytou hlavou,*+ svou hlavu+ hanobí, neboť je to jedno a totéž, jako kdyby byla [ženou] s oholenou hlavou.*+  Jestliže se totiž žena nepokrývá, ať se také ostříhá; jestliže však je potupné, aby byla žena ostříhaná nebo oholená,+ ať se pokrývá.+  Vždyť muž by si neměl pokrývat hlavu, jelikož je Božím obrazem+ a [Boží] slávou;+ ale žena je mužovou slávou.+  Muž totiž není z ženy,* ale žena z muže;*+  a co víc, muž nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži.+ 10  Proto by žena měla mít na hlavě znamení autority* kvůli andělům.+ 11  Ostatně ve spojitosti s Pánem není ani žena bez muže, ani muž bez ženy.+ 12  Vždyť právě jako je žena z muže,+ tak je také muž prostřednictvím ženy;+ ale všechno je z Boha.+ 13  Posuďte sami pro sebe: Je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nepokrytá? 14  Nevyučuje vás sama příroda, že má-li muž dlouhé vlasy, je mu to k necti, 15  ale má-li žena dlouhé vlasy, je jí to ke slávě?+ Protože vlasy jsou jí dány místo pokrývky hlavy.*+ 16  Jestliže se však zdá, že se někdo pře+ o nějaký jiný zvyk+ — my ani Boží sbory žádný jiný nemáme. 17  Ale zatímco vám dávám tyto pokyny, nechválím vás, protože to není k lepšímu, ale k horšímu, že se scházíte.+ 18  Především totiž slyším* o tom, že mezi vámi existuje rozdělení,* když se sejdete ve sboru;+ a do jisté míry tomu věřím. 19  Vždyť mezi vámi také musí být sekty,*+ aby se i schválené osoby mezi vámi staly zjevnými.+ 20  Když se tedy scházíte na jednom místě, není možné jíst* Pánovu večeři.*+ 21  Když [ji] totiž jíte,* každý si bere svou vlastní večeři předem, takže jeden je hladový, ale jiný je opojený. 22  Nemáte snad domy, kde se jí a pije?+ Nebo [snad] pohrdáte Božím sborem a zahanbujete ty, kdo nic nemají?+ Co vám mám říci? Mám vás pochválit? V tom vás nechválím. 23  Přijal jsem totiž od Pána* to, co jsem vám také předal, že Pán Ježíš v tu noc,+ ve které měl být vydán, vzal chléb, 24  a když vzdal díky, lámal ho+ a řekl: „To znamená* mé tělo,+ které je ve váš prospěch. Stále to čiňte na mou památku.“+ 25  Když se navečeřel, učinil totéž i s pohárem+ a řekl: „Tento pohár znamená novou smlouvu+ mocí mé krve.+ Stále to čiňte, kdykoli jej budete pít, na mou památku.“+ 26  Kdykoli+ totiž jíte tento chléb a pijete tento pohár, ohlašujete Pánovu smrt,+ dokud on nepřijde.+ 27  Kdo tedy jí chléb nebo pije Pánův pohár nehodně, bude vinen+ vzhledem k tělu a krvi+ Pána. 28  Nejprve ať se člověk po pečlivém zkoumání schválí,+ a tak ať jí z chleba a pije z poháru. 29  Kdo totiž jí a pije, jí a pije soud+ nad sebou, jestliže nerozlišuje tělo. 30  Proto jsou mnozí mezi vámi slabí a churaví a celkem dost [jich] spí+ [ve smrti]. 31  Ale kdybychom rozlišili, co sami jsme, nebyli bychom souzeni.+ 32  Když jsme však souzeni,+ jsme ukázňováni Jehovou,*+ abychom nebyli odsouzeni se světem.+ 33  Moji bratři, když se tedy sejdete, abyste [to] jedli,+ čekejte jeden na druhého. 34  Jestliže je někdo hladový, ať se nají doma,+ abyste se nescházeli k soudu.+ Ale zbývající záležitosti dám do pořádku, až tam přijdu.

Poznámky

Nebo „nezahalená“.
Tedy jako trest za nemravnost.
Nebo „Muž totiž nepatří ženě“.
Nebo „žena patří muži“.
Nebo „dovolené svobody“.
Nebo „jí dány jako pokrývka“.
Nebo „stále slyším“.
Nebo „rozštěpení“. Řec. schiʹsma·ta, „schizmata“.
„Sekty.“ Řec. hai·reʹseis; lat. heʹre·ses.
Nebo „neexistuje jedení“.
Dosl. „večeři náležející Pánu“.
Nebo „Když [ji] totiž jí“.
„Pána“, אAB; J13,14 „Jehovy“.
Dosl. „je“. Řec. e·stin. Viz Mt 26:26 ppč.
Viz dodatek 1D.