Šalomounova píseň 5:1–16

5  „Přišel jsem do své zahrady,+ má sestro,+ [má] nevěsto.+ Natrhal jsem svou myrhu+ spolu se svým kořením. Jedl jsem svou plástev spolu se svým medem;+ pil jsem své víno spolu se svým mlékem.“ „Jezte, druhové! Pijte a opijte se projevy něžnosti!“*+  „Spím, ale mé srdce bdí.+ Je slyšet, jak můj milý klepe!“+ „Otevři mi,+ má sestro, má družko, má holubičko, má bezúhonná!+ Vždyť má hlava je plná rosy, kadeře mých vlasů nočních krůpějí.“+  „‚Svlékla jsem si roucho. Jak si je mohu opět obléci? Umyla jsem si nohy. Jak si je mohu umazat?‘  Můj milý odtáhl ruku zpět od otvoru [dveří], a mé nitro+ se ve mně* rozbouřilo.  Vstala jsem, ano já, abych otevřela svému milému, a z mých vlastních rukou kanula myrha a z mých prstů tekutá* myrha na dutiny zámku.*  Otevřela jsem, ano já, svému milému, ale můj milý se [již] odvrátil, šel dál. Samotná duše [ze mne] vyšla, když promluvil. Hledala jsem ho, ale nenalezla jsem ho.+ Volala jsem ho, ale neodpověděl mi.  Strážní,+ kteří procházeli město, mě našli. Udeřili mě, ranili mě. Strážní zdí+ ze mne sňali můj široký přehoz.  Zavázala jsem vás přísahou,+ jeruzalémské dcery,+ najdete-li mého milého,+ abyste mu pověděly, že stůňu láskou.“+  „Jak to, že je tvůj milý více než kterýkoli jiný milý,+ ty nejkrásnější mezi ženami?+ Jak to, že je tvůj milý více než kterýkoli jiný milý, že jsi nás zavázala takovou přísahou?“+ 10  „Můj drahý je oslnivý a ruměný, nejnápadnější* z deseti tisíc.+ 11  Jeho hlava je zlato, přečištěné zlato. Kadeře jeho vlasů jsou hrozny datlí. Jeho černé [vlasy] jsou jako krkavec. 12  Jeho oči jsou jako holubice u vodních kanálů, které se koupou v mléce a sedí uvnitř okrajů. 13  Jeho tváře jsou jako záhon koření,+ věže vonných bylin. Jeho rty jsou lilie, kanoucí tekutou myrhou.+ 14  Jeho ruce jsou zlaté válce plné chryzolitů.* Jeho břicho je slonovinová deska pokrytá safíry. 15  Jeho nohy jsou mramorové sloupy zasazené v podstavcích z přečištěného zlata. Vzhledem se podobá Libanonu, vybraný jako cedry.+ 16  Jeho patro je čirá sladkost, a všechno je na něm zcela žádoucí.+ To je můj milý a to je můj druh, jeruzalémské dcery.“

Poznámky

Nebo „opijte se, drazí!“.
„Ve mně“, více než 50 heb. rkp. a některá tištěná heb. vydání; MLXXSy „nad ním“.
Dosl. „tekoucí (pomíjející)“.
Tj. dutina, do níž se zasouvá dveřní závora.
Dosl. „zvednutý jako korouhev“.
Chryzolitů.“ Heb. bat·tar·šišʹ.