Přejít k článku

Má dnes ještě význam řídit se biblickými morálními normami?

Hodně lidí včetně těch, kteří se hlásí ke křesťanství, si myslí, že biblický pohled na sex a manželství je zastaralý. Některé církve ve snaze jít s dobou změnily to, co učí v oblasti morálky. Má tedy dnes ještě význam řídit se biblickými normami chování? Ano. Podívejme se na několik důvodů, proč to tak je.

Lidé potřebují vědět, co je podle Boha správné a co ne

Člověk byl stvořený tak, že si potřebuje nechat radit od Boha. V Bibli se píše: „Není na člověku, aby si určoval cestu. Ten, kdo jde, ani nedokáže řídit své kroky.“ (Jeremjáš 10:23) Od Boha Jehovy * sice máme schopnost rozhodovat se, ale právo určovat, co je správné a co špatné, nám nedal. V tom se máme spoléhat na něj. (Přísloví 3:5)

Boží zásady ohledně morálky jsou zapsané v Bibli. Proč jsou pro nás tak užitečné? Všimněte si následujících dvou důvodů.

  • Bůh nás stvořil. (Žalm 100:3) Přesně ví, co potřebujeme, abychom byli zdraví a spokojení po fyzické, duševní i citové stránce. Taky ví, jaké následky si poneseme, když budeme jeho morální zásady ignorovat. (Galaťanům 6:7) Navíc pro nás chce jenom to nejlepší. V Bibli Jehova říká: „Jsem tvůj Bůh, který tě vyučuje k tvému dobru a vede tě cestou, po které bys měl jít.“ (Izajáš 48:17)

  • Naše přání a pocity nás můžou vést špatným směrem. Spousta lidí si myslí, že dokážou rozeznat, co je správné a co špatné, podle toho, co jim říká jejich srdce. Bible ale varuje, že „srdce je zrádnější než cokoli jiného a je schopné všeho“. (Jeremjáš 17:9) Když se nenecháme vést Boží moudrostí, naše touhy nás povedou k jednání, kterého později budeme litovat. (Přísloví 28:26; Kazatel 10:2)

Měli by představitelé církví přehlížet, co Bible označuje za správné a nesprávné jednání?

Ne. V Bibli je pravda o tom, jaký Bůh je a jak si přeje, abychom se chovali. (1. Korinťanům 6:9–11; Galaťanům 5:19–23) Chce, aby se tyhle informace dostaly ke všem lidem. (1. Timoteovi 2:3, 4) Každý křesťan, který druhé učí o Bohu, se musí držet toho, co říká Boží slovo. (Titovi 1:7–9)

Hodně lidí, kteří se nechtějí chovat podle biblických morálních norem, si raději hledají náboženské učitele, „kteří jim budou říkat to, co chtějí slyšet“. (2. Timoteovi 4:3) Boží slovo ale obsahuje tuto vážnou výstrahu: „Běda těm, kdo říkají, že dobré je špatné a špatné je dobré.“ (Izajáš 5:20) Je jasné, že náboženské představitele, kteří neučí přesně to, co Bible říká, že je správné a nesprávné, bude Bůh volat k zodpovědnosti.

Vede dodržování biblických morálních norem k nesnášenlivosti?

Ne. Ti, kdo se chtějí líbit Bohu, se řídí příkladem a učením Ježíše Krista. Ten své učedníky vedl k tomu, aby druhé nesoudili. Měli se ke všem chovat s úctou a mít je rádi. (Matouš 5:43, 44; 7:1)

Ježíš lidi učil, aby Boží morální normy dodržovali ve svém osobním životě. Zároveň ale měli počítat s tím, že ne všichni se jimi budou chtít řídit. (Matouš 10:14) Křesťané nedostali od Ježíše žádné oprávnění k tomu, aby politickými nebo jiným prostředky nutili druhé přijmout Boží zásady za své. (Jan 17:14, 16; 18:36)

Co dobrého přináší dodržování zásad z Bible?

Ti, kdo se snaží žít podle toho, co Bůh považuje za správné, z toho mají užitek už dnes a ovlivní to i jejich budoucnost. (Žalm 19:8, 11) Jak?

^ 2. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno. (Žalm 83:18)