Přejít k článku

PRO RODINY | VÝCHOVA DĚTÍ

Co byste měli zvážit, než dáte své dítě do školky

 Rodiče, kteří chodí do práce, se musí rozhodnout, kdo bude hlídat jejich děti. Někteří je dají do školky * nebo podobného zařízení, kde je více dětí najednou. Byla by školka dobrou volbou i pro vaše dítě?

 Co byste měli vzít v úvahu

 Když bude dítě trávit celé dny s někým jiným, nemohlo by se vám odcizit? Stát by se to mohlo. V prvních letech života se mozek dítěte rychle vyvíjí a to má vliv na jeho vztahy s druhými. V tomto důležitém období se tedy snažte se svým dítětem trávit co nejvíc času. (5. Mojžíšova 6:6, 7)

 •    Rodiče, kteří uvažují o tom, že dají své dítě do školky, by měli přemýšlet také o tom, jak si s ním udrží blízký vztah.

 Když vaše dítě nebude přes den s vámi, neoslabí to vliv, který na něj máte? Stát by se to mohlo. V knize Hold On to Your Kids se píše: „Čím víc času tráví předškolní děti spolu, tím víc se navzájem ovlivňují.“

 •    Rodiče, kteří uvažují o tom, že dají své dítě do školky, by měli přemýšlet také o tom, jestli se jim podaří mít na děti stále ten největší vliv.

 Když bude vaše dítě odmalička chodit do školky, bude mít pak lepší výsledky ve škole? Někteří si myslí, že ano. Jiní říkají, že školka má na vývoj dítěte jen malý, nebo dokonce žádný vliv. Dětská psycholožka Penelope Leachová k tomu napsala: „Nenechte se přesvědčit, že vzdělání je klíčem k tomu, aby se vašemu dítěti v životě dařilo, a že čím lepší vzdělání získá a čím dřív s tím začne, tím na tom bude líp. Pokud byste něčemu takovému uvěřili, podceňovali byste všechno, co jste své dítě už od narození naučili vy.“

 •    Rodiče, kteří o školce uvažují, by měli přemýšlet o tom, jestli je to potřeba a jestli to dítěti prospěje.

 Je možné, aby jeden z vás zůstal s dítětem doma? V některých rodinách oba rodiče pracují jen proto, aby si udrželi vysoký životní standard. Stojí to ale za to?

 •    Rodiče, kteří o školce uvažují, by měli zvážit, jestli by mohli snížit výdaje tak, aby jeden z nich mohl s dítětem zůstat doma.

 Než se rozhodnete svěřit své dítě někomu na hlídání nebo ho poslat do školky, měli byste důkladně zvážit všechna pro a proti. Pokud se rozhodnete pro školku, co dál?

 Co můžete dělat

 V Bibli se píše: „Chytrý zvažuje své kroky.“ (Přísloví 14:15) Touto zásadou byste se měli řídit, když přemýšlíte, komu své dítě svěříte.

 Zjistěte si, jaké máte možnosti

 •    Někteří rodiče si vyberou nějakou alternativní školku, možná u někoho doma, ve které je malá skupinka dětí a stará se o ně jen jeden člověk nebo několik málo lidí.

 •    Někteří rodiče svěří své dítě někomu z rodiny, chůvě nebo paní na hlídání.

 Každá z možností má svá pro a proti. Co kdybyste se zeptali na zkušenosti jiných rodičů? V Bibli se píše: „Moudří jsou ti, kdo se radí.“ (Přísloví 13:10)

 Co byste měli dělat, než se pro nějakou školku rozhodnete?

 Zjistěte si o školce co nejvíc

 •    Je akreditovaná a splňuje zákonné požadavky na provoz? Jaké má reference a pověst?

 •    Je to tam bezpečné a čisté?

 •    Jaký program tam dětem zajišťují? *

 Zjistěte si, jací lidé se o vaše dítě budou starat

 •    Jakou mají kvalifikaci? Měli by mít kvalifikaci v oboru péče o dítě a umět poskytnout první pomoc.

 •    Jakou mají pověst?

 •    Je ve školce velká fluktuace zaměstnanců? Časté střídání personálu by znamenalo, že by si vaše dítě muselo neustále zvykat na někoho nového.

 •    Kolik dětí připadá na jednu učitelku? Pokud jich má příliš mnoho, mohlo by se stát, že vašemu dítěti nebude věnovat tolik pozornosti, kolik úměrně ke svému věku a schopnostem potřebuje.

 •    Jsou učitelky ochotné mluvit s vámi o věcech, které vám nebo jim dělají starost?

^ V tomto článku pro zjednodušení používáme převážně výraz „školka“, ale uvedené myšlenky se vztahují i na různé jiné formy péče o dítě, jako jsou například dětské skupiny, jesle a podobná zařízení.

^ Bude tam například vaše dítě většinu času sledovat televizi nebo bude dělat něco, co podpoří jeho fyzický a duševní rozvoj?