Přejít k článku

PRO RODINY

Co dělat, když někdo šikanuje moje dítě?

 Vašeho syna začal ve škole někdo šikanovat. Co můžete udělat? Měli byste chtít, aby škola útočníka potrestala? Nebo radši syna naučit, jak ho přeprat? Dřív než se rozhodnete, zkuste se zamyslet nad následujícími informacemi. *

 Co je dobré o šikaně vědět?

 Co je šikana? Šikana je opakující sezáměrné fyzické nebo psychické týrání. To znamená, že ne všechny případy, kdy nás někdo urazí nebo nám ublíží, jsou šikana.

 Proč se tím zabývat: Někteří lidé označují za šikanu jakékoli jednání, které jim není příjemné, byť se jedná o úplnou maličkost. Pokud byste každou malou nepříjemnost, kterou vaše dítě zažije, chtěli řešit jako velký problém, vlastně byste mu tím bránili, aby se konfliktní situace naučil řešit sám – a to je něco, co bude v životě ještě mnohokrát potřebovat.

 Rada z Bible: „Nespěchej s hněvem.“ (Kazatel 7:9, Jeruzalémská bible)

 Podtrženo sečteno: Někdy může být potřeba, abyste se do situace vložili. Jindy ale můžete dát svému dítěti příležitost, aby se naučilo zvládat i nepříjemné věci a řešit konflikty. (Kolosanům 3:13)

 Co ale můžete dělat, pokud se od svého dítěte dozvíte, že mu někdo záměrně a vytrvale ubližuje nebo nějak škodí?

 Jak můžu svému dítěti pomoct?

 •   Pozorně si syna vyslechněte. Zkuste se co nejvíc dozvědět o tom, co se děje a taky proč se obětí šikany stal zrovna on. Nedělejte ale předčasné závěry. Zjistěte si všechna fakta. Zamyslete se například: Je možné, že mi syn neřekl úplně všechno? Možná bude nutné popovídat si ještě s učitelem nebo s rodiči toho druhého dítěte.

   Rada z Bible: „Kdo odpovídá dříve, nežli vyslechl, [je] to jeho hloupost a ostuda.“ (Přísloví 18:13, Český studijní překlad)

 •   Pokud je vaše dítě opravdu šikanováno, pomozte mu uvědomit si, že tím, jak na šikanu reaguje, může situaci zlepšit, anebo taky zhoršit. Bible například říká: „Přívětivá odpověď uklidňuje zlost, urážlivé slovo hněv rozpoutává.“ (Přísloví 15:1, Jeruzalémská bible) Snaha oplatit útočníkovi stejnou mincí se může vymstít a vést k ještě intenzivnější šikaně.

   Rada z Bible: „Neodplácejte zlým za zlé, urážkou za urážku.“ (1. Petra 3:9, Jeruzalémská bible)

 •   Pomozte synovi pochopit, že když se rozhodne útočníkovi neoplácet, není to projev slabosti. Naopak je z toho vidět jeho síla, protože si nenechá druhými diktovat, co má dělat. Může tak jakoby zvítězit nad tím, kdo ho šikanuje, aniž by se snížil ke stejným metodám.

   Zvlášť důležité je to v případě kyberšikany. Pokud by váš syn na šikanu na internetu reagoval tak, že se začne emotivně bránit a útočníka urážet, šikanu tím neukončí. Nejenže tím dá druhé straně záminku v šikaně pokračovat, ale někdo by možná mohl ze šikany obvinit i jeho samotného! Právě proto nejlepší odpověď je někdy žádná odpověď. Když vaše dítě nebude reagovat tak, jak útočník předpokládá, je větší pravděpodobnost, že se stáhne a šikana skončí.

   Rada z Bible: „Kde není dříví, hasne oheň.“ (Přísloví 26:20)

 •   Někdy může dítě problémům předejít tak, že se některým lidem nebo místům, kde se šikana dá čekat, zkrátka vyhne. Pokud třeba ví, že určitého člověka nebo partu často potkává na jednom místě, může se jim vyhnout tím, že půjde jinudy.

   Rada z Bible: „Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, hlupák jde dál a doplatí na to.“ (Přísloví 22:3, Slovo na cestu)

Možná bude nutné popovídat si s učitelem nebo s rodiči toho druhého dítěte.

 VYZKOUŠEJTE: Pomozte dítěti, aby si promyslelo, jak se dá situace řešit a jaké výhody a nevýhody mají jednotlivá řešení. Například:

 •  Co by se stalo, kdyby si útočníka prostě nevšímal?

 •  Co kdyby útočníkovi sebevědomě řekl, aby s tím přestal?

 •  Co kdyby o šikaně řekl ve škole?

 •  Dal by se útočník od šikany odradit přátelským chováním nebo trochou humoru?

 Ať už vaše dítě zažívá šikanu v jakékoli podobě, žádné univerzální řešení neexistuje. Zkuste proto společně s ním vymyslet, co by se dalo dělat v jeho případě. Nezapomeňte ho taky psychicky podporovat, potřebuje to.

 Rada z Bible: „Pravý druh miluje celou dobu a je bratrem, který se narodil pro čas tísně.“ (Přísloví 17:17)

^ V tomto článku se o šikanovaném dítěti mluví jako o chlapci, ale uvedené rady se dají použít i pro dívky.