Přejít k článku

PRO RODINY

Jak si dávat najevo lásku

 Čím déle jsou některé manželské páry spolu, tím míň si dávají najevo lásku. Pokud je to i váš případ, měli byste to nějak řešit?

 Co je dobré vědět

 Láska nesmí v dobrém manželství scházet. Stejně jako je pravidelný příjem vody a potravy nezbytný, aby naše tělo bylo zdravé a silné, tak i neustálé projevy lásky jsou nezbytné, aby manželství bylo pevné. I když jsou muž a žena spolu desítky let, každý z nich potřebuje, aby ho ten druhý pravidelně ujišťoval, že ho miluje a záleží mu na něm.

 Pravá láska je nesobecká. Jde jí o to, aby byl šťastný ten druhý. Takže je nutné být vnímavý a vyznávat lásku partnerovi nejenom tehdy, když to napadne mě, ale tak často, jak to potřebuje on.

 Obecně vzato projevy lásky potřebuje manželka víc než manžel. Představme si manžela, který svoji ženu moc miluje. Pokud jí to ale dává najevo jenom ráno a večer nebo jenom před sexem, manželka si možná nebude úplně jistá, jestli mu na ní doopravdy záleží. Mnohem lepší je dávat si najevo lásku často a během celého dne.

 Co můžete dělat

 Lásku dávejte najevo slovy. Nemusí to být nic složitého. Slova jako „miluju tě“ nebo „jsi můj poklad“ můžou pro druhého hodně znamenat.

 Rada z Bible: „Čím přetéká srdce, o tom mluví ústa.“ (Matouš 12:34, Jeruzalémská bible)

 Tip: Lásku si můžete vyznávat i dalšími způsoby – například vzkazem, e-mailem nebo textovou zprávou.

 Lásku dávejte najevo skutky. Když druhého obejmete, políbíte nebo ho jenom vezmete za ruku, uvidí, že když říkáte „miluji tě“, myslíte to doopravdy. To, že vám na vašem partnerovi opravdu záleží, můžete dát najevo také něžným dotykem, zamilovaným pohledem nebo příležitostným dárkem. A co kdybyste pro manželku něco udělali? Třeba jí pomohli s taškami, podrželi jí dveře, umyli nádobí, vyprali, vyžehlili nebo uvařili? Pro hodně žen je něco takového víc než jenom pomoc – je to projev lásky.

 Rada z Bible: „Nemilujme slovem ani jazykem, ale skutkem.“ (1. Jana 3:18)

 Tip: Buďte ke svému partnerovi tak pozorní, jako když jste spolu chodili.

 Udělejte si na sebe čas. Když trávíte čas jenom ve dvou, váš vztah se tím posiluje a váš partner vidí, že jste s ním rádi. Je jasné, že pokud máte děti nebo musíte každý den řešit spoustu věcí, najít si čas jenom na partnera může být těžké. Co kdybyste si třeba naplánovali, že spolu budete sami dva chodit na pravidelné procházky?

 Rada z Bible: Člověk se musí naučit „rozpoznat to, na čem záleží“. (Filipanům 1:10, Český studijní překlad)

 Tip: Některé manželské páry, které mají nabitý časový plán, si plánují pravidelná „večerní rande“ nebo „víkendová rande“, aby se mohli věnovat jenom jeden druhému.

 Poznejte svého partnera. Každý člověk potřebuje o lásce ujišťovat jinak. Navzájem si řekněte, co považujete za ujištění, že vás partner miluje, a jestli takových projevů lásky nepotřebujete víc. Potom se opravdu snažte dávat druhému najevo lásku tak, jak to on potřebuje. Pamatujte, že láska nesmí v dobrém manželství scházet.

 Rada z Bible: „Láska ... nevyhledává své vlastní zájmy.“ (1. Korinťanům 13:4, 5)

 Tip: Místo abyste si lásku vynucovali, zeptejte se sami sebe: Co můžu udělat pro to, aby mě partner víc miloval?