Přejít k článku

PRO RODINY

Jak ovládat hněv

 Váš manželský partner řekne nebo udělá něco, čím vás naštve, a vy se snažíte, aby na vás podráždění nepoznal. Partner ale vycítí, že se něco děje, a začne se vás vyptávat. To vás naštve ještě víc. Jak můžete svůj vztek v takových vypjatých situacích ovládnout?

 Co je dobré vědět

 •   Ventilování hněvu může ublížit vašemu zdraví. Výzkumy ukazují, že neovládaný hněv zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku, srdečních chorob, deprese a zažívacích problémů. Hněv také bývá spojován s nespavostí, větší úzkostí, kožními problémy a mozkovou mrtvicí. Bible z dobrého důvodu říká: „Vyhni se hněvu, zanech zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodí.“ (Žalm 37:8, Bible21)

 •   Škodlivé může být i potlačování hněvu. Hněv, který v sobě necháte stále doutnat, může být jako nemoc, která vás ničí zevnitř. Možná začnete být skeptičtí a kritičtí. Kvůli tomu s vámi bude těžké žít a může to vážně poškodit vaše manželství.

 Co můžete dělat

 •   Zaměřte se na partnerovy dobré stránky. Napište si tři věci, které na svém partnerovi obdivujete. Až vás příště něčím rozčílí, přemýšlejte o nich. Může vám to pomoct hněv ovládnout.

   Rada z Bible: „Ukažte, že jste vděční.“ (Kolosanům 3:15)

 •   Učte se odpouštět. Nejdřív se na věc snažte podívat z pohledu toho druhého. To vám pomůže rozvíjet empatii – v Bibli se o ní mluví jako o „soucítění“. (1. Petra 3:8) Pak se zeptejte sami sebe: Je ta věc tak vážná, že nemůžu partnerovi odpustit?

   Rada z Bible: „Je [člověku] ke cti, umí-li odpouštět.“ (Přísloví 19:11, Slovo na cestu)

 •   Vyjadřujte svoje pocity laskavě a taktně. Řekněte, jak daná situace působí na vás. Například spíš než abyste řekli „Jsi tak bezohledný. Ani jsi mi nezavolal, kde jsi“, řekněte „Bála jsem se, protože už bylo pozdě a já nevěděla, jestli se ti něco nestalo“. Když budete mluvit mírně, může vám to pomoct hněv ovládnout.

   Rada z Bible: „Vaše slova ať jsou vždy vlídná.“ (Kolosanům 4:6, Bible21)

 •   Uctivě naslouchejte. Když jste řekli, co máte na srdci, nechte mluvit svého manželského partnera a nepřerušujte ho. Když domluví, zopakujte, co řekl, abyste se ujistili, že to chápete správně. Naslouchání může sehrát důležitou úlohu v tom, jestli svůj hněv ovládnete.

   Rada z Bible: „Každý člověk má být rychlý k slyšení, pomalý k mluvení.“ (Jakub 1:19)