Přejít k článku

PRO RODINY | MANŽELSTVÍ

Jak být trpělivější

„Trpělivost potřebujete v manželství každý den. Pro svobodného člověka možná trpělivost zas tak důležitá není, ale pro spokojené manželství je to zásadní vlastnost.“ (John)

 Proč je potřeba být trpělivý?

 • Po letech v manželství už dobře znáte chyby toho druhého.

  „Když pomine období zamilovanosti, můžete si na vašem partnerovi začít víc všímat těch méně přitažlivých vlastností. S takovým přístupem ale brzy ztratíte trpělivost.“ (Jessena)

 • Bez trpělivosti budete nejdřív mluvit a až potom myslet.

  „Často dřív mluvím, než myslím. Takže pak občas řeknu i věci, které bych říkat neměla. Kdybych byla trpělivější, stihla bych si promyslet, jestli je vůbec zapotřebí to komentovat. Možná bych zjistila, že ne.“ (Carmen)

  Bible říká: „Láska je trpělivá a laskavá.“ (1. Korinťanům 13:4) Zdá se logické, že dva lidé, kteří se milují, si budou navzájem projevovat trpělivost. Ale nemusí to tak být vždycky. John, kterého jsme citovali na začátku, říká: „Je to stejné jako se všemi dobrými vlastnostmi – ztratit trpělivost můžeme ve vteřině, ale naučit se ji projevovat vyžaduje hodně času a úsilí.“

 Jak projevovat trpělivost?

 • Když nastane nečekaná situace.

  Příklad: Váš manželský partner vám řekne něco nelaskavého. Vaší první přirozenou reakcí by bylo oplatit stejnou mincí.

  Rada z Bible: „Neukvapuj se ve svém duchu, takže by ses urazil, protože urážlivost spočívá v náruči hlupáků.“ (Kazatel 7:9, poznámka pod čarou)

  Jak projevit trpělivost: Neodpovídejte hned. Zkuste poznámku druhého nebrat jako útok na vás. „Většina z nás reaguje spíš na to, co si myslí, že náš partner chtěl říct, než na to, co doopravdy řekl,“ píše se v knize Fighting for Your Marriage.

  Připusťme nyní možnost, že váš partner měl v úmyslu vás ranit. Pokud ani v tomto případě trpělivost neztratíte a budete se chovat hezky, můžete tím pomoct spor urovnat. Bible říká: „Kde není dříví, hasne oheň.“ (Přísloví 26:20)

  „V okamžiku, kdy se na svou manželku začínáte dívat víc jako na soka než jako na partnera, se zastavte a zamyslete nad tím, proč ji milujete, a hned pro ni udělejte něco pěkného.“ (Ethan)

  K zamyšlení:

  • Jak reaguji, když mi můj manželský partner řekne nebo udělá něco nelaskavého?

  • Jak můžu být ještě trpělivější a příště na partnera zareagovat líp?

 • Když vás partner něčím pořád dokola dráždí.

  Příklad: Váš partner vždycky chodí pozdě, takže na něj pořád musíte čekat. Čím déle čekáte, tím víc vás to štve.

  Rada z Bible: „Snášejte dále jeden druhého a velkoryse jeden druhému odpouštějte.“ (Kolosanům 3:13)

  Jak projevit trpělivost: Snažte se myslet víc na zájmy vašeho manželství než na vaše vlastní. Zeptejte se sami sebe: Když se nechám vytočit nebo se dokonce strhne hádka, prospěje to našemu vztahu? Pamatujte také na to, že všichni mnohokrát klopýtáme. (Jakub 3:2) Ano, i vy máte spoustu vlastností, na kterých musíte pracovat.

  „Občas mám víc trpělivosti s kamarádkou než se svým manželem. Může to být tím, že s manželem jsme spolu často, a tak jeho chyby znám nazpaměť. Když ale projevuju trpělivost, ukazuju mu tím, že ho miluju a mám k němu úctu. A to je pro manželství naprosto nezbytné.“ (Nia)

  K zamyšlení:

  • Jak velkou trpělivost máte s chybami vašeho partnera?

  • Můžete být trpěliví v ještě větší míře než dosud?