Přejít k článku

PRO RODINY | VÝCHOVA DĚTÍ

Když dospívající dítě zklame vaši důvěru

 Někteří dospívající ignorují čas, kdy mají být zpátky doma. Jiní svoje rodiče podvádí například tím, že jim lžou nebo se potají vytratí z domu, jen aby mohli být se svými kamarády. Co můžete dělat, když dospívající dítě zklame vaši důvěru?

 Je moje dítě vzpurné?

 Nemusí to tak být. V Bibli se píše, že se srdcem dítěte je spojená hloupost. (Přísloví 22:15, ppč.) A dospívající svým chováním pravdivost těchto slov často dokazují. Dr. Laurence Steinberg píše: „Dospívající někdy jednají zbrkle a nerozumně... Buďte připravení, že udělají nějaké chyby.“ *

 Co když mě dítě neposlechlo nebo mi lhalo?

 Nedojděte hned k závěru, že vám chce vaše dítě za každou cenu vzdorovat. Studie ukazují, že dospívajícím záleží na tom, co si o nich rodiče myslí, i když to tak někdy vůbec nevypadá. Možná to na sobě vaše dítě nedá znát, ale kvůli tomu, co udělalo, může být zklamané samo ze sebe a smutné, že zklamalo i vás jako rodiče.

Zlomená kost se může zahojit. Stejné je to i se zklamanou důvěrou

 Čí je to vina?

 •    Může za to okolí? V Bibli se píše: „Špatná společnost kazí dobré zvyky.“ (1. Korinťanům 15:33) Je pravda, že kamarádi můžou mít na vaše dítě velký vliv. A velký vliv mají i jiné věci, například sociální sítě nebo reklama. Když si uvědomíme, že dospívající navíc nemají dost životních zkušeností, nepřekvapí nás, že někdy jednají nerozumně. Pokud z nich ale mají vyrůst zodpovědní dospělí lidé, musí se naučit nést následky svých rozhodnutí.

 •    Co jsem udělal špatně? Možná si říkáte, jestli se vaše dítě nechová tak, jak se chová, kvůli tomu, že jste byli moc přísní. Nebo vás napadne, že jste byli naopak příliš shovívaví a dali jste mu až moc velkou volnost. Než abyste se zabývali tím, co jste možná udělali špatně, přemýšlejte o tom, co můžete udělat, abyste problém vyřešili.

 Co můžu udělat, aby se mezi námi znovu obnovila důvěra?

 •   Mějte své emoce pod kontrolou. Vaše dítě nejspíš čeká, že se rozčílíte. Co takhle zvolit jiný přístup? V klidu si promluvte o tom, proč to udělal. Byl zvědavý? Nudil se? Připadal si osamělý? Chtěl být s kamarády? Nic z toho samozřejmě neomlouvá jeho chování, ale vám i vašemu dospívajícímu dítěti to pomůže lépe pochopit, co ho k tomu vedlo.

   Rada z Bible: „Každý člověk má být připravený naslouchat a nemá spěchat s mluvením ani s hněvem.“ (Jakub 1:19)

 •   Pomozte svému dítěti, aby se zamyslelo nad tím, co se stalo. Můžete se ho zeptat: Co ti tahle zkušenost dala? Co bys příště udělal jinak? Takové otázky dospívajícímu pomůžou o věcech víc přemýšlet a dělat lepší rozhodnutí.

   Rada z Bible: „Kárej, napomínej a vybízej s veškerou trpělivostí a uměním vyučovat.“ (2. Timoteovi 4:2)

 •   Vysvětlete mu, že každé rozhodnutí má své následky. Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud omezení, která jako rodič stanovíte, budou souviset s tím, co dospívající udělal špatně nebo jak vaši důvěru zklamal. Když například chodil s kamarády za školu, můžete na přiměřeně dlouhou dobu omezit čas, který bude s kamarády trávit.

   Rada z Bible: „Co člověk zasévá, to také sklidí.“ (Galaťanům 6:7)

 •   Ukažte mu, co může dělat, abyste mu mohli zase věřit. Je pravda, že se to nestane přes noc. Nicméně vaše dospívající dítě by mělo vědět, že ztracená důvěra se zase získat zpět. Mělo by takříkajíc vidět světlo na konci tunelu. Pokud bude mít pocit, že už mu nikdy znovu věřit nebudete, vzdá to a přestane se snažit.

   Rada z Bible: „Nedrážděte své děti, aby nebyly sklíčené.“ (Kolosanům 3:21)

^ Z knihy You and Your Adolescent.