Přejít k článku

PRO RODINY | VÝCHOVA DĚTÍ

Jaký dopad má rozvod na děti?

 Když spolu manželé už nějakou dobu nedokážou vycházet a pořád se hádají, občas dojdou k názoru, že bude nejlepší, když se rozvedou. Myslí si, že to prospěje i jejich dětem. Co ale ukazují fakta?

 Jak rozvod ovlivní děti?

 Studie ukazují, že rozvod má na děti katastrofální dopad. Děti z rozvedených rodin často:

  •   trpí úzkostmi, záchvaty vzteku a pocity smutku,

  •   mají poruchy chování,

  •   předčasně odchází ze školy nebo mají horší prospěch,

  •   jsou náchylnější k nemocem.

 Spousta dětí také za to, že se jejich rodiče rozvedli, viní sama sebe. Nebo si myslí, že tomu mohly nějak předejít.

 Následky rozvodu dítě často doprovázejí i v dospělosti. Není výjimkou, že takoví lidé trpí nízkým sebevědomím a mají problém někomu důvěřovat. Když potom v manželství sami zažijí problémy, je větší pravděpodobnost, že se také rozvedou.

 Podtrženo sečteno: I když si někteří lidé myslí, že rozvod bude pro děti tím nejlepším řešením, studie tento názor nepodporují. Odbornice na péči o děti Penelope Leachová dokonce tvrdí: „Rozvod dětem velmi škodí.“ *

 Rada z Bible: „Nemyslete jen na to, co je dobré pro vás, ale také na to, co je dobré pro druhé.“ (Filipanům 2:4)

 Když se rozvedu, bude mé dítě šťastnější?

 Někteří lidé by odpověděli, že ano. Je potřeba si ale uvědomit, že děti můžou vnímat věci jinak než rodiče. Ten, kdo se chce nechat rozvést, si přeje začít úplně nový život. Dítě po tom ale obvykle netouží. Nejradši by žilo dál s maminkou a tatínkem jako předtím.

 Autorky knihy The Unexpected Legacy of Divorce zkoumaly tisíce rozvodů a napsaly: „Jedna věc je jistá – žádné z dětí neříká, že je šťastnější. Všechny suše konstatují: ‚V den, kdy se rodiče rozvedli, mi skončilo dětství.‘“ Podle této knihy se pro děti svět „stane méně spolehlivým a více nebezpečným místem, protože se rozpadl i vztah dvou lidí, jejich rodičů, který měl být tím nejpevnějším.“

 Podtrženo sečteno: Když se rodiče rozvedou, děti šťastnější nebudou.

 Rada z Bible: „Zdrcený duch bere člověku sílu.“ (Přísloví 17:22)

 Co bych měl vědět o střídavé péči?

 Někteří rozvedení rodiče se snaží, aby dítě nepocítilo, že už nejsou jedna rodina, a tak se stejným dílem podílejí na jeho péči a výchově. Střídavá péče je ale velmi náročná. Studie ukazují, že rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči, často:

  •   tráví s dětmi méně času,

  •   mají nejednotnou výchovu,

  •   dětem všechno dovolují, protože mají pocit viny nebo jsou přetažení.

 Děti z rozvedených rodin můžou mít také často problém respektovat autoritu svých rodičů. Koneckonců rodiče si přestali vážit závazků, které k rodině měli, a nedodrželi slib, který jeden druhému dali, a proto dítě může napadnout: „Proč bych je měl poslouchat?“

 Podtrženo sečteno: Střídavá péče je pro rozvedené rodiče často velmi náročná. Pro děti je to ale ještě daleko horší.

 Rada z Bible: „Neprovokujte své děti, aby nebyly sklíčené.“ (Kolosanům 3:21, ppč.)

 Existuje nějaké lepší řešení?

 Manželé musí vynaložit hodně úsilí, aby si po rozvodu zařídili nový život. Nebylo by moudřejší tuto sílu a energii vložit do záchrany svého manželství? V knize The Case for Marriage se píše: „Nikde není napsáno, že nefunkční manželství zase nemůže začít fungovat. ... Když spolu manželé zůstanou, přestože ve vztahu nejsou spokojení, časem můžou být zase šťastní.“ Obecně vzato se dětem daří daleko líp, když jejich rodiče zůstanou spolu.

 To ale neznamená, že se manželé nemůžou za žádných okolností rozvést. Bible ukazuje, že jediným přípustným důvodem pro rozvod je sexuální nemravnost jednoho z partnerů. (Matouš 19:9) Bible ale také říká: „Chytrý zvažuje své kroky.“ (Přísloví 14:15) Lidé, kteří nejsou ve svém manželství šťastní, by měli při rozhodování co dál vzít v úvahu mnoho faktorů. Jedním z nich je například to, jaký dopad bude mít rozvod na jejich děti.

 Řešením ale není pouze v manželství zůstat. Oba partneři se musí snažit dát vztah znovu do pořádku. Nejlepší rady k tomu můžou manželé najít právě v Bibli. Bible radí, na kterých vlastnostech by měli oba pracovat, aby byli ve vztahu šťastní. To, že právě Bible dává ty nejlepší rady, nás určitě nepřekvapuje. Vždyť jejím autorem je Bůh Jehova, který manželství založil. (Matouš 19:4-6)

 Rada z Bible: „Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, který tě vyučuje k tvému dobru.“ (Izajáš 48:17)

^ Z knihy Your Growing Child—From Babyhood Through Adolescence.