Přejít k článku

Můžu v Bibli najít útěchu a povzbuzení?

Můžu v Bibli najít útěchu a povzbuzení?

Co říká Bible

 Ano. (Římanům 15:4) Přečtěte si některé biblické pasáže, které mnoha lidem pomohly vyrovnat se s náročnou situací nebo tíživými pocity.

V tomto článku:

 Těžká životní situace

 Žalm 23:4: „I když procházím údolím hluboké tmy, nebojím se ničeho zlého, protože jsi se mnou.“

 Co to znamená: Když se modlíte k Bohu a hledáte rady v jeho Slově, v Bibli, pomůže vám to, abyste v těžké životní situaci neztráceli odvahu.

 Filipanům 4:13: „Na všechno mám sílu díky tomu, kdo mi sílu dává.“

 Co to znamená: Bůh vám může dodat sílu, abyste zvládli jakýkoli problém.

 Smrt blízkého člověka

 Kazatel 9:10: „V hrobě, kam odcházíš, není ani práce, ani plánování, ani poznání, ani moudrost.“

 Co to znamená: Ti, kdo zemřeli, netrpí, ani nám nemůžou nijak ublížit. Vůbec nic nevnímají.

 Skutky 24:15: „[Lidé] budou vzkříšeni.“

 Co to znamená: Našim blízkým, kteří zemřeli, může Bůh vrátit život.

 Přehnané výčitky svědomí

 Žalm 86:5: „Jehovo, a ty jsi dobrý a ochotně odpouštíš, jsi plný věrné lásky ke všem, kdo tě vzývají.“

 Co to znamená: Bůh odpouští těm, kdo svých chyb upřímně litují a jsou rozhodnutí je neopakovat.

 Žalm 103:12: „Jak daleko je východ od západu, tak daleko od nás vzdálil naše přestupky.“

 Co to znamená: Když nám Bůh odpustí, naše hříchy jakoby odsune tak daleko, jak si jen dokážeme představit. Naše chyby nám nepřipomíná, nevyčítá ani nás za ně netrestá.

 Smutek

 Žalm 31:7: „Viděl jsi totiž mé trápení, víš o tom, jaká prožívám muka.“

 Co to znamená: Bůh ví o všem, co vás trápí. Rozumí vám, i když vás ostatní nechápou.

 Žalm 34:18: „Jehova je blízko těm, kdo mají ztrápené srdce, a ty, kdo jsou zdrcení, zachraňuje.“

 Co to znamená: Bůh slibuje, že když jste smutní, bude vám pomáhat. Může vám dát sílu, abyste svou bolest zvládli.

 Nemoc

 Žalm 41:3: „Když bude nemocný, Jehova ho bude na lůžku podporovat.“

 Co to znamená: Bůh vám může pomoct, když máte vážné zdravotní problémy. Pomůže vám získat vnitřní klid, sílu se nevzdat a moudrost, abyste dělali dobrá rozhodnutí.

 Izajáš 33:24: „Nikdo z obyvatel neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“

 Co to znamená: Bůh slibuje, že přijde doba, kdy budou všichni lidé naprosto zdraví.

 Stres a úzkost

 Žalm 94:19: „Když mě přemáhala úzkost, utěšoval jsi mě a uklidňoval.“

 Co to znamená: Pokud se v situacích, kdy je toho na nás moc, spolehneme na Boha, může nám pomoct, abychom to zvládli a zůstali klidní.

 1. Petra 5:7: „Uvrhněte na něj všechny své starosti, protože mu na vás záleží.“

 Co to znamená: Bohu není jedno, co prožíváme. Je rád, když se mu v modlitbě svěřujeme se svými problémy.

 Války

 Žalm 46:9: „Na celé zemi ukončuje války.“

 Co to znamená: Boží království brzy ukončí všechny války.

 Žalm 37:11, 29: „Mírní budou vlastnit zemi a budou se těšit z dokonalého pokoje. … Ti, kdo jednají správně, budou vlastnit zemi a budou na ní žít věčně.“

 Co to znamená: Na zemi bude jednou provždy mír a dobří lidé na ní budou žít věčně.

 Strach z budoucnosti

 Jeremjáš 29:11: „‚Já dobře vím, co pro vás chci udělat,‘ prohlašuje Jehova. ‚Chci pro vás pokoj, a ne neštěstí, chci vám dát budoucnost a naději.‘“

 Co to znamená: Bůh nás ujišťuje, že nás čeká krásná budoucnost.

 Zjevení 21:4: „Setře jim z očí každou slzu a smrt už nebude a nebude už ani truchlení, ani křik, ani bolest. Dřívější věci pominuly.“

 Co to znamená: Bůh slibuje, že odstraní všechny špatné věci, které dnes vidíte nebo zažíváte.

a Jehova je Boží jméno. (Žalm 83:18) Viz článek „Kdo je Jehova?“.