Přejít k článku

Jak můžete překonat strach ze smrti?

Jak můžete překonat strach ze smrti?

Co říká Bible

 Je namístě, že se smrti bojíme, protože je to nepřítel, a že podnikáme rozumné kroky, abychom chránili svůj život. (1. Korinťanům 15:26) Avšak kvůli přílišnému strachu, který vychází z nepravdivých představ nebo pověr, jsou lidé „po celý život podrobeni otroctví“. (Hebrejcům 2:15) Když poznáte pravdu, osvobodí vás to od přehnaného strachu ze smrti, který by vás mohl připravit o radost ze života. (Jan 8:32)

Pravda o smrti

  •   Mrtví si nejsou ničeho vědomi. (Žalm 146:4) Nemusíte se bát, že po smrti budete nějak trpět, protože Bible přirovnává smrt ke spánku. (Žalm 13:3; Jan 11:11–14)

  •   Mrtví nám nemohou ublížit. I lidé, kteří jednali násilně a nepřátelsky, jsou po smrti bezmocní. (Přísloví 21:16) Bible říká, že „již zanikla ... jejich nenávist i jejich žárlivost“. (Kazatel 9:6)

  •   Smrt nemusí nutně znamenat trvalý konec naší existence. Lidi, kteří zemřeli, Bůh přivede k životu prostřednictvím vzkříšení. (Jan 5:28, 29; Skutky 24:15)

  •   Bůh slibuje, že přijde doba, kdy „smrt již nebude“. (Zjevení 21:4) Bible říká, že v té době „spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy“, zcela osvobození od strachu ze smrti. (Žalm 37:29)