Přejít k článku

Co Bible říká o společném bydlení před svatbou?

Co Bible říká o společném bydlení před svatbou?

Co říká Bible

 Bible říká, že Bůh si přeje, aby se lidé „vyhýbali ... sexuální nemravnosti“. (1. Tesaloničanům 4:3) Termín „sexuální nemravnost“, jak se používá v Bibli, zahrnuje cizoložství, homosexuální jednání a sex mezi mužem a ženou, kteří nejsou manželé.

 Proč Bohu záleží na tom, jestli se lidé vezmou, nebo ne?

  •   Manželství vymyslel a zavedl Bůh. Instituci manželství Bůh založil, když oddal první lidský pár. (1. Mojžíšova 2:22–24) Nechtěl, aby spolu muži a ženy žili nezávazně, bez manželství.

  •   Bůh ví, co je pro lidi nejlepší. Vymyslel manželství jako trvalý svazek mezi mužem a ženou, který přispívá k bezpečí a prospěchu celé rodiny. Uveďme si jednoduché přirovnání. Ke každému kusu montovaného nábytku dává výrobce návod, jak ho správně sestavit. Podobně i od Boha máme návod k tomu, jak vytvořit šťastnou rodinu. Žít podle Božích norem je vždycky pro naše dobro. (Izajáš 48:17, 18)

    Podobně jako výrobce dává návod jak sestavit nábytek, tak i od Boha máme návod k tomu, jak vytvořit šťastnou rodinu

  •   Sex mimo manželství může mít vážné následky. Například může vést k nechtěnému těhotenství, sexuálně přenášeným chorobám a citové bolesti.

  •   Schopnost mít díky sexu děti dal lidem Bůh. Pro Boha je život posvátný. Schopnost mít děti je vzácný dar a Bůh chce, abychom s tímto darem zacházeli s úctou. Máme respektovat, že sex vyhradil pro manželství. (Hebrejcům 13:4)

 Neměli by si ti dva ještě před svatbou společné bydlení vyzkoušet?

 Klíčem ke šťastnému manželství není nějaké přechodné „zkušební období“, kdy může jeden z partnerů od toho druhého kdykoliv odejít. Naopak, vztah funguje nejlépe, když jsou oba partneři odhodlaní zůstat spolu a problémy řeší společně. a Pocit závazku je v manželství silnější. (Matouš 19:6)

 Jak si můžou páry vybudovat pevné manželství?

 Dokonalá manželství neexistují. Šťastné manželství ale možné je, a to když oba uplatňují rady z Bible, jako například tyto:

a Viz článek „Šťastná rodina: Odhodlání“.