Přejít k článku

Co je smyslem života?

Co je smyslem života?

Co říká Bible

 Otázku, co je smyslem života, lze vyjádřit různými způsoby, například: „Proč jsme zde?“ nebo: „Má život nějaký hlubší smysl?“ Bible říká, že hlavním smyslem našeho života je vytvořit si blízký vztah k Bohu. Podívejme se na některé ze základních pravd, jež Bible odhaluje.

  •   Bůh je naším Stvořitelem. Bible o něm říká: „To on nás udělal, a ne my sami.“ (Žalm 100:3; Zjevení 4:11)

  •   Bůh všechno tvoří s určitým záměrem a to se týká i lidí. (Izajáš 45:18)

  •   Bůh nás vytvořil s duchovními potřebami a k tomu patří i touha najít smysl života. (Matouš 5:3) Přeje si, abychom tuto touhu uspokojili. (Žalm 145:16)

  •   Své duchovní potřeby uspokojíme tím, že si budeme vytvářet blízký vztah k Bohu. Některým lidem připadá představa takového vztahu nereálná, ale Bible nás vybízí: „Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.“ (Jakub 4:8; 2:23)

  •   Chceme-li mít k Bohu blízký vztah, musíme žít v souladu se záměrem, který s námi má. Tento záměr je vyjádřen v biblické knize Kazatel 12:13: „Měj hlubokou bázeň před Bohem a poslouchej jeho přikázání, protože k tomu jsi byl stvořen.“ (Good News Translation)

  •   To, jaký měl Bůh původně záměr s lidstvem, poznáme v plné míře v budoucnosti, až odstraní utrpení a těm, kdo jsou jeho přáteli a uctívají ho, dá věčný život. (Žalm 37:10, 11)