Přejít k článku

Jak se mohu chránit před sexuálním obtěžováním?

Jak se mohu chránit před sexuálním obtěžováním?

Co říká Bible

 Uvažujte o těchto praktických návrzích, které jsou založené na moudrých radách z Bible.

  1.   Zachovávejte si dostatečný odstup. S kolegy jednejte přívětivě a uctivě, ale nevyvolávejte svou přátelskostí dojem, že by vám z jejich strany nevadil sexuální zájem. (Matouš 10:16; Kolosanům 4:6)

  2.   Oblékejte se vhodně. Vyzývavým oblečením byste vysílali špatné signály. Bible doporučuje, abychom se oblékali „se skromností a zdravou myslí“. (1. Timoteovi 2:9)

  3.   Dobře si vybírejte přátele. Pokud trávíte čas s lidmi, kterým flirtování a sexuální návrhy nevadí, nebo je dokonce vítají, je pravděpodobnější, že se někdo takto začne chovat i k vám. (Přísloví 13:20)

  4.   Dejte najevo, že vám vadí sprosté řeči. Pokud se rozhovor stočí na „oplzlé vtipy, vulgární řeči a sprosté historky“, odejděte. (Efezanům 5:4, Slovo na cestu)

  5.   Vyhýbejte se ošemetným situacím. Například si dávejte pozor, když vás někdo bez vážného důvodu žádá, abyste zůstali v práci déle. (Přísloví 22:3)

  6.   Buďte pevní a jednejte přímočaře. Pokud vás někdo sexuálně obtěžuje, jasně mu řekněte, že si to nepřejete. (1. Korinťanům 14:9) Můžete například říct: „Vadí mi, když na mě saháš. Přestaň s tím.“ Mohli byste takovému člověku napsat dopis, ve kterém popíšete, co se stalo, jak jste se přitom cítili a jak byste chtěli, aby se choval příště. Dejte najevo, že váš postoj vyplývá z toho, jaké máte morální zásady a náboženské přesvědčení. (1. Tesaloničanům 4:3–5)

  7.   Požádejte o pomoc. Pokud obtěžování pokračuje, svěřte se někomu, komu důvěřujete – příteli, příbuznému, kolegovi nebo někomu, kdo má s pomocí obětem sexuálního obtěžování zkušenosti. (Přísloví 27:9) Mnoho lidí, kteří takové obtěžování zažili, získalo sílu díky modlitbám. I v případě, že nemáte ve zvyku se modlit, nepodceňujte pomoc, kterou můžete dostat od Jehovy, „Boha veškeré útěchy“. (2. Korinťanům 1:3)

 V důsledku sexuálního obtěžování zažívají miliony lidí na pracovišti nepřátelskou atmosféru. Bible může v takové situaci pomoci.