Přejít k článku

Co říká Bible k péči o zestárlé rodiče?

Co říká Bible k péči o zestárlé rodiče?

Co říká Bible

 Když děti vyrostou, mají důležitou odpovědnost. Jejich úkolem je ujistit se, že zestárlí rodiče mají vše, co potřebují. Bible říká, že děti by se nejdřív měly „učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí.“ (1. Timoteovi 5:4, Bible 21) Když se dospělé děti zajímají o to, jak je o jejich rodiče postaráno, dávají tím najevo, že berou vážně biblický příkaz, aby si svých rodičů vážily. (Efezanům 6:2, 3)

 V Bibli nenajdeme přesný návod, jak o zestárlé rodiče pečovat. Obsahuje ale mnoho příkladů věrných mužů a žen, kteří řešili podobnou situaci. Také v ní najdeme praktické rady pro ty, kteří péči poskytují.

 Jak se v biblických dobách někteří členové rodiny starali o zestárlé rodiče?

 Dělali to různými způsoby, a to podle svých možností.

 •   Josef žil daleko od svého stárnoucího otce Jákoba. Když se naskytla vhodná příležitost, Josef zařídil, aby se k němu Jákob přestěhoval blíž. Pak se Josef o svého otce po všech stránkách staral. (1. Mojžíšova 45:9–11; 47:11, 12)

 •   Rut se přestěhovala do země své tchyně a obětavě pracovala, aby jí mohla pomáhat. (Rut 1:16; 2:2, 17, 18, 23)

 •   Ježíš těsně před tím než zemřel, určil, kdo se o jeho matku Marii má postarat, protože v té době už pravděpodobně byla vdovou. (Jan 19:26, 27 a)

 Jaké praktické rady z Bible mohou pomoct těm, kdo péči poskytují?

 Pečovat o zestárlé rodiče je často fyzicky a psychicky náročná práce. Bible obsahuje spoustu rad, které v tom mohou pomoct.

 •   Mějte svoje rodiče v úctě.

   Bible říká: „Měj v úctě svého otce a svou matku.“ (2. Mojžíšova 20:12)

   Jak to můžete uplatnit? Úctu svým rodičům můžete dát najevo tím, že jim umožníte být samostatní do té míry, jak jim to jen jejich zdravotní stav dovolí. Nechte co nejvíc na nich, ať se sami rozhodnou, jakou pomoc potřebují. Když pro své rodiče budete dělat, co je ve vašich silách, ukážete jim, že si jich vážíte.

 •   Mějte pochopení a odpouštějte.

   Bible říká: „Pochopení zmírňuje hněv člověka a je od něj krásné, když přejde urážku.“ (Přísloví 19:11)

   Jak to můžete uplatnit? Co dělat, když vám stárnoucí rodiče řeknou něco nelaskavého? Nebo když máte pocit, že si vaší péče neváží? Mohli byste se sami sebe zeptat: „Jak bych se asi cítil já, kdybych se musel vyrovnávat se stejným omezením? Nebyl bych z toho frustrovaný?“ Zkuste se vcítit do jejich situace a odpouštět jim. Možná vám to pomůže, abyste situaci ještě víc nezhoršili.

 •   Poraďte se s druhými.

   Bible říká: „Když se lidé neradí, plány selhávají, ale díky mnoha rádcům se uskuteční.“ (Přísloví 15:22)

   Jak to můžete uplatnit? Vyhledejte si nějaké informace o nemocích, kterými vaši rodiče trpí. Zjistěte si, jaká péče je pro ně ve vašem okolí dostupná. Poraďte se s někým, kdo už se o zestárlé rodiče stará. Pokud máte sourozence, navrhněte, že se společně sejdete a promluvíte si o tom, jak se budete o své rodiče společně starat.

  Mohli byste se i vy sejít jako rodina a probrat, jak se budete o zestárlé rodiče starat?

 •   Buďte rozumní v tom, co od sebe očekáváte.

   Bible říká: „U pokorných je moudrost.“ (Přísloví 11:2)

   Jak to můžete uplatnit? Uvědomte si, kde jsou vaše hranice. Každý z nás má omezené množství času a energie. To může hrát důležitou roli v tom, co zvládnete. Když zjistíte, že už je toho na vás moc a péče o rodiče vás vyčerpává, požádejte o pomoc další členy vaší rodiny nebo se obraťte na ty, kdo poskytují profesionální péči.

 •   Nezapomínejte na sebe.

   Bible říká: „Nikdo přece nikdy neměl nenávist ke svému tělu, ale živí ho a něžně o něj pečuje.“ (Efezanům 5:29)

   Jak to můžete uplatnit? I když máte odpovědnost starat se o své rodiče, musíte pečovat i o sebe, a pokud jste v manželství, také o svou rodinu. Měli byste zdravě jíst a dostatečně odpočívat. (Kazatel 4:6) A když je potřeba, zvolněte. Díky tomu budete na péči o zestárlé rodiče lépe připravení – citově, duševně i fyzicky.

 Říká Bible, že se má o zestárlé rodiče pečovat doma?

 Bible neobsahuje žádný příkaz týkající se toho, že děti mají o své rodiče pečovat doma. Některé rodiny se rozhodnou, že dokud to bude možné, budou se o své rodiče starat doma. Za nějakou dobu ale možná dojdou k závěru, že by byla vhodnější péče například v domově s pečovatelskou službou. Když se o tom společně jako rodina poradí, můžou najít to nejlepší řešení. (Galaťanům 6:4, 5)

a K této události bylo v díle The NIV Matthew Henry Commentary in One Volume v angličtině na str. 428, 429 uvedeno: „Je možné, že Josef [manžel Marie] už byl delší dobu po smrti, a tak ji její syn Ježíš podporoval. Ale když teď měl Ježíš zemřít, co s ní bude? ... Kristus dal hezký příklad, jak se mají děti starat o své stárnoucí rodiče.“