Přejít k článku

Halloween a jeho zvyky – vyjadřuje se k tomu Bible?

Halloween a jeho zvyky – vyjadřuje se k tomu Bible?

Co říká Bible

V Bibli se o Halloweenu přímo nepíše. Ale starověký původ tohoto svátku a jeho zvyky ukazují, že jde o oslavu založenou na nesprávných představách, které se týkají duchů neboli démonů a stavu mrtvých. (Viz  „Původ a zvyky Halloweenu“.)

Bible říká: „Nenajde se u tebe nikdo, kdo ... by se dotazoval přízraků a věštců, kdo by vyvolával mrtvé.“ (5. Mojžíšova 18:10–12, Jeruzalémská bible) I když někteří lidé považují Halloween za neškodnou zábavu, z Bible vyplývá, že zvyky, které jsou s tímto svátkem spojené, rozhodně neškodné nejsou. V 1. Korinťanům 10:20, 21 se píše: „Nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů.“ (Bible21)

 Původ a zvyky Halloweenu

  1. Samhain: Původ Halloweenu se dá vysledovat právě k tomuto „starověkému pohanskému svátku, který před víc než 2 000 lety slavili Keltové,“ uvádí The World Book Encyclopedia. „Keltové věřili, že v tu dobu se můžou mrtví pohybovat mezi živými. Při Samhainu mohli živí navštívit mrtvé.“ V Bibli se ale jasně píše, že mrtví „si neuvědomují naprosto nic“. (Kazatel 9:5) A tak se nemůžou se živými nijak zkontaktovat.

  2. Halloweenské kostýmy, sladkosti a koledování: Podle knihy Halloween​—An American Holiday, An American History nosili někteří Keltové strašidelné kostýmy, aby si je toulající se duchové spletli s jinými duchy, a nechali je být. Další duchům nabízeli sladkosti, aby si je usmířili. Ve středověké Evropě přejali katoličtí duchovní místní pohanské zvyky a vybízeli věřící, aby v předvečer svátku Všech svatých chodili v kostýmech dům od domu a prosili o dárečky výměnou za modlitby ve prospěch mrtvých. Bible ale směšování falešných náboženských zvyků s uctíváním Boha zakazuje. (2. Korinťanům 6:17)

  3. Duchové, upíři, vlkodlaci, čarodějnice a zombie: Tyto bytosti jsou už dlouho spojované se zlým duchovním světem. Bible jasně říká, že bychom se měli proti zlým duchovním silám postavit, a ne s nimi slavit nějaký svátek. (Efezanům 6:12)

  4. Halloweenské dýně: Ve středověké Británii někteří lidé „chodili od domu k domu, prosili o jídlo a na oplátku se pomodlili za mrtvé“. Nosili „lucerny z vydlabané brukve řepáku, ve kterých byla svíčka vyvolávající představu duše uvězněné v očistci“. (Halloween​—From Pagan Ritual to Party Night) Panuje také názor, že lucerny se používaly k odhánění zlých duchů. V 19. století byla v Severní Americe brukev nahrazena dýní, protože jich tam rostla spousta a dobře se vydlabávaly a vyřezávaly. Představy o nesmrtelnosti duše, očistci a modlitbách za mrtvé, které jsou s tímto zvykem spojené, nejsou založené na Bibli. (Ezekiel 18:4)