Přejít k článku

Jaký je původ Halloweenu?

Jaký je původ Halloweenu?

Co říká Bible

 Bible se o Halloweenu přímo nezmiňuje. Když se ale na tento svátek, který mnoho lidí slaví 31. října, podíváme blíž, zjistíme, že jeho původ a tradice jsou v rozporu s tím, co Bible učí.

V tomhle článku se dozvíte:

 Původ a zvyky Halloweenu

 •   Samhain: Původ Halloweenu se dá vysledovat právě k tomuto „starověkému pohanskému svátku, který před víc než 2 000 lety slavili Keltové,“ uvádí The World Book Encyclopedia. „Keltové věřili, že v tu dobu se můžou mrtví pohybovat mezi živými. Při Samhainu mohli živí navštívit mrtvé.“ (Viz „ Proč se tomuto svátku říká Halloween?“)

 •   Halloweenské kostýmy, sladkosti a koledování: Podle jedné knihy nosili někteří Keltové strašidelné kostýmy, aby si je bloumající duchové spletli s jinými duchy, a nechali je být. Další duchům nabízeli sladkosti, aby si je usmířili. a

   Ve středověku přejali katoličtí duchovní v Evropě místní pohanské zvyky. Vybízeli věřící, aby v předvečer svátku Všech svatých chodili v kostýmech dům od domu, prosili o dárečky a na oplátku se pomodlili za mrtvé.

 •   Duchové, upíři, vlkodlaci, čarodějnice a zombie: Tyto bytosti jsou už dlouho spojované se světem zlých duchů. Kniha Halloween Trivia je označuje jako „nadpřirozená monstra“ a uvádí, že jsou „úzce spojené se smrtí, mrtvými a strachem ze smrti“.

 •   Halloweenské dýně: Ve středověké Británii někteří lidé „chodili od domu k domu, prosili o jídlo a na oplátku se pomodlili za mrtvé“. Nosili „lucerny z vydlabaného tuřínu, ve kterých byla svíčka vyvolávající představu duše uvězněné v očistci“. (Halloween: From Pagan Ritual to Party Night) Panuje také názor, že lucerny se používaly k odhánění zlých duchů. V 19. století byl v Severní Americe tuřín nahrazen dýní, protože jich tam rostla spousta a dobře se vydlabávaly a vyřezávaly.

 Záleží na tom, že Halloween má pohanský původ?

 Ano. I když někteří lidé považují Halloween za neškodnou zábavu, halloweenské zvyky a tradice jsou v přímém rozporu s tím, co učí Bible. Halloween je založený na nesprávných představách o mrtvých a démonech.

 V následujících verších si všimněte, jaký je Boží názor na věci, které jsou s Halloweenem spojené:

 •   „Nenajde se u tebe nikdo, kdo … by se dotazoval přízraků a věštců, kdo by vyvolával mrtvé.“ (5. Mojžíšova 18:10–12, Jeruzalémská bible)

   Co to znamená: Bohu se nelíbí, když se někdo pokouší kontaktovat mrtvé, a to dokonce ani když je to „jenom jako“.

 •   „Mrtví nevědí vůbec nic.“ (Kazatel 9:5)

   Co to znamená: Mrtví nic nevnímají, a tak nemůžou komunikovat s těmi, kdo žijí.

 •   „Nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů.“ (1. Korinťanům 10:20, 21, Bible21)

   Co to znamená: Ti, kdo se chtějí líbit Bohu, se musí vyhýbat jakémukoli kontaktu s démony.

 •   „Oblečte si úplnou výzbroj od Boha, abyste se dokázali postavit Ďáblovým nástrahám, protože [bojujeme] … proti zlým duchovním silám.“ (Efezanům 6:11, 12)

   Co to znamená: Křesťané by měli zlé duchovní síly považovat za svoje nepřátele, a ne dělat, jako že s nimi slaví nějaký svátek.

a Viz kniha Halloween: An American Holiday, an American History, strana 4.