Přejít k článku

Co neznamenají prožitky blízkosti smrti

Co neznamenají prožitky blízkosti smrti

Co říká Bible

 Mnozí lidé, kteří se ocitli blízko smrti, vzpomínají, že byli odděleni od svého těla nebo že viděli jasné světlo či nějaké nádherné místo. Kniha Recollections of Death (Vzpomínky na smrt) uvádí, že „někteří tento zážitek pokládají za výjimečnou možnost nahlédnout do jiné sféry existence“. V Bibli sice žádné zmínky o prožitcích blízkosti smrti nejsou, ale je v ní základní pravda, z níž vyplývá, že při těchto prožitcích nejde o vizi budoucího života.

 Mrtví si nejsou ničeho vědomi.

Bible říká, že mrtví „si neuvědomují naprosto nic“. (Kazatel 9:5) Při smrti nepřecházíme do jiné formy existence nebo myšlení, ale do neexistence. Nauka, že máme nesmrtelnou duši, která po smrti přežívá tělo, nemá původ v Bibli. (Ezekiel 18:4) A tak jakékoli prožitky blízkosti smrti nemohou být nahlédnutím do nebe, pekla ani jiné formy posmrtného života.

 Co o posmrtném životě řekl Lazar?

Biblická zpráva o Lazarovi popisuje zážitek skutečné smrti. Poté, co byl Lazar čtyři dny mrtvý, ho Ježíš vzkřísil. (Jan 11:38–44) Pokud by byl Lazar přešel do nějaké formy posmrtného života, nebylo by od Ježíše kruté vrátit ho zpět na zem? V Bibli však není žádná Lazarova zmínka o posmrtném životě. Kdyby nějaký zážitek měl, určitě by o něm mluvil. Stojí za povšimnutí, že Ježíš popsal Lazarovu smrt jako spánek a tím ukázal, že když byl Lazar mrtvý, nebyl si ničeho vědom. (Jan 11:11–14)