Přejít k článku

Proč se stále nedaří dosáhnout celosvětového míru?

Proč se stále nedaří dosáhnout celosvětového míru?

Co říká Bible

 Lidské snahy zajistit celosvětový mír zatím pokaždé selhaly a nemůžeme očekávat, že se to do budoucna změní. Proč?

  •   „Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23) Jedním z důvodů, proč lidé nedokážou zajistit trvalý mír, je to, že nebyli stvořeni se schopností si sami vládnout ani na to nemají právo.

  •   „Nespoléhejte na mocné – smrtelník nikoho spasit nemůže. Až ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den.“ (Žalm 146:3, 4, Bible21) I když někteří politici mají dobré úmysly, nikdy nedokážou příčiny válek trvale odstranit.

  •   „V posledních dnech tu budou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat. Lidé totiž budou ... suroví, bez lásky k dobru, zrádci, svéhlaví, nadutí pýchou.“ (2. Timoteovi 3:1–4) Žijeme „v posledních dnech“ tohoto zkaženého světa. Vzhledem k tomu, jaké postoje většina lidí projevuje, je dosažení míru v podstatě nemožné.

  •   „Běda zemi a moři, protože k vám sestoupil Ďábel a má velký hněv, neboť ví, že má krátké časové období.“ (Zjevení 12:12) Boží nepřítel Ďábel byl svržen do blízkosti země a snaží se, aby lidé přijali jeho zvrácené postoje. Dokud Ďábel působí jako „panovník tohoto světa“, nemůžeme žít v míru. (Jan 12:31)

  •   „[Boží království] rozdrtí a ukončí všechna tato království [která odporují Bohu] a samo bude stát na neurčité časy.“ (Daniel 2:44) Naši touhu po trvalém celosvětovém míru uspokojí Boží království, ne žádná z lidských vlád. (Žalm 145:16)