Přejít k článku

Je příčinou všech našich těžkostí Ďábel?

Je příčinou všech našich těžkostí Ďábel?

Co říká Bible

 Boží Slovo, Bible, odhaluje, že Satan Ďábel je skutečnou osobou, která podobně jako mocný zločinec dohlíží na to, aby se prostřednictvím lživých znamení a nespravedlivého podvodu dělo to, co si přeje. Bible o něm říká, že „se stále proměňuje v anděla světla“. (2. Korinťanům 11:14; 2. Tesaloničanům 2:9, 10) To, že Ďábel existuje, je patrné ze škod, které působí.

 Ďábel však není příčinou všech našich těžkostí. Jak to? Bůh nás vytvořil se schopností rozhodovat se, zda budeme jednat dobře nebo špatně. (Jozue 24:15) Pokud se rozhodneme špatně, musíme nést následky. (Galaťanům 6:7, 8)