Přejít k článku

Jaký je biblický názor na potrat?

Co říká Bible

 V Bibli se slovo „potrat“ ve smyslu umělého přerušení těhotenství nepoužívá. Najdeme v ní ale spoustu veršů, které nám ukazují, jak se Bůh dívá na lidský život, tedy i na život nenarozeného dítěte.

 Život je dar od Boha. (1. Mojžíšova 9:6; Žalm 36:9) Každý život je pro něj drahocenný, a to i život dítěte v děloze matky. Když tedy někdo záměrně ukončí život nenarozeného dítěte, rovná se to v Božích očích vraždě.

 Boží zákon Izraelitům nařizoval: „A v případě, že by spolu zápasili muži a skutečně ublížili těhotné ženě a její děti opravdu vyjdou, ale nepřihodí se žádná smrtelná nehoda, zcela jistě mu má být uloženo odškodné podle toho, co na něj vloží majitel té ženy; a dá to prostřednictvím soudců. Ale kdyby se přihodila smrtelná nehoda, pak dáš duši za duši.“ (2. Mojžíšova 21:22, 23) a

 Kdy lidský život začíná?

 V Božích očích lidský život začíná početím. Bůh se ve svém Slově, v Bibli, o nenarozeném dítěti na mnoha místech vyjadřuje jako o samostatné lidské bytosti. Podívejme se na několik příkladů, ze kterých je vidět, že Bůh nedělá rozdíl mezi životem dítěte v děloze a již narozeným dítětem.

  •   Bůh nechal zapsat krále Davida tato slova: „Tvé oči viděly i můj zárodek.“ (Žalm 139:16) Bůh na Davida pohlížel jako na lidskou bytost ještě před tím, než se David narodil.

  •   Prorok Jeremjáš se ještě ani nenarodil a Bůh už pro něj měl připravený důležitý úkol. Řekl mu: „Než jsem tě utvářel v břiše, znal jsem tě, a než jsi přistoupil k tomu, abys vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Udělal jsem tě prorokem pro národy.“ (Jeremjáš 1:5)

  •   Biblický pisatel lékař Lukáš použil stejné řecké slovo jak v případě, když mluvil o nenarozeném dítěti, tak i v případě, když se zmiňoval o novorozenci. (Lukáš 1:41; 2:12, 16)

 Odpustí Bůh člověku, který podstoupil potrat?

 Tomu, kdo potrat podstoupil, může Bůh odpustit. Pokud takový člověk přijal Boží pohled na život, nemusí se utápět v pocitu viny. „Jehova je milosrdný a milostivý. . . Jak daleko je východ slunce od západu slunce, tak daleko od nás vzdálil naše přestupky.“ b (Žalm 103:8–12) Jehova odpustí každému, kdo upřímně lituje svých hříchů, a to platí i v případě potratu. (Žalm 86:5)

 Je nesprávné podstoupit potrat, jestliže je ohrožen život matky nebo jejího dítěte?

 Z toho, co se z Bible dozvídáme o Božím názoru na život nenarozeného dítěte, vyplývá, že potenciální zdravotní problémy u matky nebo dítěte nejsou oprávněným důvodem k umělému přerušení těhotenství.

 Ve výjimečných případech může při porodu dojít k naléhavé situaci, kdy bude nutné zvolit mezi životem matky a životem jejího dítěte. V takovém případě se bude muset každý osobně rozhodnout, čí život se budou snažit lékaři zachránit.

a Některé překlady Bible v souvislosti se zákonem, který byl dán Izraelitům, uvádí, že zásadní bylo to, co se stalo matce, a ne lidskému zárodku. Hebrejský text se ale vztahuje jak na smrtelnou nehodu matky, tak i jejího nenarozeného dítěte.

b Jak se z Bible dozvídáme, Jehova je Boží jméno. (Žalm 83:18)