Přejít k článku

Je nutné být členem organizovaného náboženství?

Je nutné být členem organizovaného náboženství?

Co říká Bible

 Ano. Bůh totiž chce, aby se lidé scházeli a uctívali ho společně. V Bibli se píše: „Dbejme jedni o druhé, abychom se podněcovali k lásce a znamenitým skutkům, a neopouštějme své shromažďování.“ (Hebrejcům 10:24, 25)

 Ježíš naznačil, že jeho následovníci budou tvořit organizovanou skupinu. Řekl jim: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku.“ (Jan 13:35) Učedníci by si měli projevovat lásku hlavně tím, že budou se svými spoluvěřícími trávit hodně času. Mají být rozdělení do sborů, které se pravidelně shromažďují a uctívají Boha. (1. Korinťanům 16:19) Dohromady mají tvořit celosvětové „společenství bratrů“. (1. Petra 2:17)

Nestačí jen patřit k nějakému náboženství

 Bible tedy ukazuje, že bychom měli Boha uctívat společně. Přesto neříká, že stačí být členem nějakého náboženství. Pokud chce člověk dělat Bohu radost a mít jeho schválení, náboženství se musí promítnout v jeho každodenním životě. V Bibli se například píše: „Náboženství, které je čisté a neposkvrněné ze stanoviska našeho Boha a Otce, je takové: Starat se o sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se bez poskvrny od světa.“ (Jakub 1:27, poznámka pod čarou)