Přejít k článku

Kdo byli Nefilim?

Kdo byli Nefilim?

Co říká Bible

 Nefilim nebyli obyčejní lidé. Byli to obři, násilničtí potomci špatných andělů a jejich lidských manželek. Narodili se v době, kdy žil na zemi Noe. a

 V Bibli se píše, že „synové pravého Boha [si] začali všímat lidských dcer, že byly pohledné“. (1. Mojžíšova 6:2) Tito duchovní tvorové se vzbouřili proti Bohu, když „opustili své vlastní správné bydliště“ v nebi, vzali na sebe lidskou podobu a „brali si manželky, totiž všechny, které si vyvolili“. (Juda 6; 1. Mojžíšova 6:2)

 Hybridní potomci narození v takovém nepřirozeném svazku nebyli jako ostatní děti. (1. Mojžíšova 6:4) Stali se z nich brutální obři, kteří tyranizovali lidi, a způsobili, že se násilí rozšířilo po zemi. (1. Mojžíšova 6:13) Bible o nich říká, že to byli „ti silní, kteří byli v dávnověku, pověstní muži“. (1. Mojžíšova 6:4) Zanechali po sobě odkaz v podobě násilí a strachu. (1. Mojžíšova 6:5; 4. Mojžíšova 13:33) b

Rozšířené mýty o Nefilim

 Mýtus: Nefilim pořád žijí na zemi.

 Fakt: Jehova způsobil celosvětovou potopu, která zničila tehdejší, násilím prosáklý svět. O život přišli Nefilim i všichni zlí lidé. Naproti tomu Noe a jeho rodina měli Boží schválení a byli jediní, kdo potopu přežil. (1. Mojžíšova 6:9; 7:12, 13, 23; 2. Petra 2:5)

 Mýtus: Otcové Nefilim byli lidé.

 Fakt: Jejich otcové jsou popsáni jako „synové pravého Boha“. (1. Mojžíšova 6:2) Stejný výraz Bible používá na anděly. (Job 1:6; 2:1; 38:7) Ti na sebe mohli vzít lidskou podobu. (1. Mojžíšova 19:1–5; Jozue 5:13–15) Apoštol Petr mluvil o duchovních tvorech „ve vězení, kteří byli kdysi neposlušní, když Boží trpělivost čekala v Noemových dnech“. (1. Petra 3:19, 20) O stejné situaci se zmínil i biblický pisatel Juda. Vysvětlil, že někteří andělé „si neudrželi své původní postavení, ale opustili své vlastní správné bydliště“. (Juda 6)

 Mýtus: Nefilim byli padlí andělé.

 Fakt: Kontext 1. Mojžíšovy 6:4 ukazuje, že Nefilim nebyli andělé, ale hybridní potomci zhmotnělých andělů a žen. Poté co si andělé začali brát za manželky lidské ženy, Jehova řekl, že za 120 let proti zkaženému světu zakročí. (1. Mojžíšova 6:1–3) Bible dodává, že „v těch dnech“ zhmotnělí andělé „dále měli poměr s lidskými dcerami“ a rodili se jim „ti silní, kteří byli v dávnověku“, tedy Nefilim. (1. Mojžíšova 6:4)

a Hebrejské slovo přepisované jako „Nefilim“ může znamenat „porážeči“. V díle Wilson’s Old Testament Word Studies se píše, že toto slovo označuje ty, kdo „napadali lidi s cílem jim ublížit a okrást je a působili, aby padli“.

b Izraelští zvědové citovaní ve 4. Mojžíšově 13:33 viděli tak velké lidi, že jim to připomnělo příběhy o Nefilim, kteří žili o staletí dříve. (1. Mojžíšova 7:21–23)