Přejít k článku

Co říká Bible o sňatku lidí z různých ras?

Co říká Bible o sňatku lidí z různých ras?

Co říká Bible

 Sňatek muže a ženy z různých ras Bůh schvaluje, protože všechny rasy jsou si z jeho pohledu rovné. Bible říká: „Bůh nedělá mezi lidmi rozdílu a ... je mu milý člověk z kteréhokoliv národa.“ (Skutky 10:34, 35, Slovo na cestu)

 Podívejme se na další biblické zásady, které souvisí s námětem rasové rovnosti a manželství.

Všechny rasy mají společný původ

 Všichni lidé jsou potomky prvního muže Adama a jeho manželky Evy, o které Bible říká, že je „matkou všech živých“. (1. Mojžíšova 3:20) Z tohoto důvodu se o Bohu v Bibli píše: „Udělal z jednoho člověka každý lidský národ.“ (Skutky 17:26) Všichni lidé, bez ohledu na svou rasu, tedy patří do jedné rodiny. Co ale v případě, že v místě, kde žijete, jsou hluboce zakořeněné rasové předsudky nebo třídní rozdíly?

Moudří lidé „se spolu radí“

 Sňatky lidí z různých ras jsou v Božích očích zcela přijatelné, ale ne všichni lidé jeho pohled sdílí. (Izajáš 55:8, 9) Pokud s někým z jiné rasy uvažujete o sňatku, měli byste si popovídat o následujících otázkách:

  •   Jak zvládnete tlak, kterému budete možná vystaveni ze strany společnosti nebo rodiny?

  •   Jak pomůžete svým dětem, aby se dokázaly vyrovnat s předsudky?

 Když se dvojice takto „spolu radí“, může mít hezké manželství. (Přísloví 13:10; 21:5)