Přejít k článku

Je Boží království v srdci křesťanů?

Je Boží království v srdci křesťanů?

Co říká Bible

 Ne, Boží království není v srdci křesťanů. a Bible ukazuje, kde se toto království nachází, když ho označuje jako „království nebeské“. (Matouš 4:17, Český ekumenický překlad) Podívejme se na biblické důkazy toho, že se jedná o skutečnou vládu, která panuje z nebe.

 Bible neučí, že Boží království je v našem srdci v tom smyslu, že vládne jeho prostřednictvím. Ukazuje však, že „slovo o království“ neboli „dobrá zpráva o království“ může a také by mělo naše srdce ovlivnit. (Matouš 13:19; 24:14)

Co znamená výrok „království Boží jest ve vás“?

 Někteří lidé získali nesprávnou představu o tom, kde je Boží království, na základě toho, jak v některých překladech Bible zní Lukáš 17:21. Například jeden český překlad říká, že „království Boží jest ve vás“ (Bible česká, Hejčl-Sýkora). Abychom tento verš správně pochopili, musíme vzít v úvahu kontext.

V srdci Ježíšových zatvrzelých odpůrců, kteří ho chtěli zabít, Boží království nebylo

 Ježíš mluvil k farizeům – skupině náboženských vůdců, kteří mu odporovali a společně osnovali jeho zabití. (Matouš 12:14; Lukáš 17:20) Bylo by snad logické myslet si, že Království bylo v jejich zatvrzelém srdci? Ježíš jim řekl: „Uvnitř jste plní pokrytectví a nezákonnosti.“ (Matouš 23:27, 28)

 Jiné překlady uvádějí Ježíšův výrok u Lukáše 17:21 přesněji. Například Český ekumenický překlad říká: „Království Boží je mezi vámi.“ A v Překladu nového světa se píše: „Boží království je ve vašem středu.“ Nebeské království bylo „mezi“ farizey neboli v jejich „středu“ v tom smyslu, že Ježíš – ten, koho Bůh ustanovil jako krále –, stál před nimi. (Lukáš 1:32, 33)

a Mnoho křesťanských denominací učí, že Boží království je v člověku neboli v jeho srdci. Například Jižní baptistická konvence ve Spojených státech prohlásila, že Boží království je mimo jiné „Boží vláda v srdci a v životě jednotlivce“. V podobném duchu se vyjádřil papež Benedikt XVI. ve své knize Ježíš Nazaretský. Napsal, že „Boží království přichází vnímavým srdcem“ (přeložila Daniela Blahutková).