Přejít k článku

Je kouření hřích?

Je kouření hřích?

Co říká Bible

 Bible o kouření a ani o dalších způsobech užívání tabáku nemluví. Obsahuje ale zásady, ze kterých je vidět, že Bůh nečisté a zdraví škodlivé zvyky neschvaluje, a proto na kouření pohlíží jako na hřích.

  •   Úcta k životu. „Bůh ... dává všem lidem život, dech a všechno.“ (Skutky 17:24, 25) Život je dar od Boha, a proto bychom neměli dělat nic, čím bychom si ho zkrátili. A to se týká i kouření. Celosvětově je kouření jedna z hlavních příčin úmrtí, kterým se dá předejít.

  •   Láska k lidem. „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ (Matouš 22:39) Kouřit v přítomnosti druhých lidí není projevem lásky. U těch, kdo jsou pravidelně vystaveni pasivnímu kouření, je větší riziko, že budou trpět některými nemocemi, které často postihují kuřáky.

  •   Nutnost být svatý. „[Předkládejme] svá těla jako živou, svatou, Bohu přijatelnou oběť.“ (Římanům 12:1) „Očisťme se od každé poskvrny těla a ducha a zdokonalujme svatost“ v bázni před Bohem. (2. Korinťanům 7:1) Kouření je nepřirozené a neslučitelné se svatostí neboli čistotou, protože kuřáci vědomě vdechují toxiny, které vážně poškozují jejich tělo.

Říká Bible něco o rekreačním užívání marihuany nebo jiných drog?

 Bible se o marihuaně (také známé jako tráva) ani o jiných podobných drogách jmenovitě nezmiňuje. Obsahuje ale zásady, ze kterých je zřejmé, že rekreační užívání takových návykových látek je nesprávné. Kromě zásad, o kterých jsme už mluvili, k nim patří i tyto:

  •   Nutnost mít pod kontrolou svoji mysl. „Budeš milovat Jehovu, svého Boha ... celou svou myslí.“ (Matouš 22:37, 38) „Na věci se dívejte střízlivě.“ (1. Petra 1:13, Nový Zákon, Petrů) Když někdo bere drogy, nemůže svoji mysl plně ovládat. Mnozí lidé se na nich stali dokonce závislými. Ve svých myšlenkách se zaměřují hlavně na drogy a jejich shánění spíš než na něco pozitivního a hezkého. (Filipanům 4:8)

  •   Poslušnost zákonů. „[Poslouchejte] vlády a autority.“ (Titovi 3:1) V mnoha zemích zákon přísně omezuje užívání některých drog. Pokud chceme Bohu dělat radost, měli bychom zákony poslouchat. (Římanům 13:1)

a Kouřením se zde myslí záměrné vdechování tabákového kouře z cigaret, doutníků, dýmek a vodních dýmek. Rozebírané zásady se ale vztahují i na žvýkání a šňupání tabáku, kouření elektronických cigaret obsahujících nikotin a na užívání podobných produktů.