Přejít k článku

Čí jména jsou zapsána v „knize života“?

Čí jména jsou zapsána v „knize života“?

Co říká Bible

 „Kniha života“, nazývaná také „svitek života“ nebo „pamětní kniha“, obsahuje jména lidí, kteří mají vyhlídku na to, že získají dar věčného života. (Zjevení 3:5; 20:12; Malachiáš 3:16) O tom, čí jméno tam bude zapsáno, rozhoduje Bůh podle toho, zda jsou mu jednotliví lidé věrní a poslouchají ho. (Jan 3:16; 1. Jana 5:3)

 Své věrné služebníky má Bůh už od „založení světa“ lidí ve své paměti, jako by je zapisoval do nějaké knihy. (Zjevení 17:8) Prvním z těch, jejichž jména byla zapsána do knihy života, byl zjevně věrný muž Abel. (Hebrejcům 11:4) Tato kniha není jen pouhý výčet jmen. Je dokladem toho, že Jehova je milující Bůh, který „zná ty, kdo mu patří“. (2. Timoteovi 2:19; 1. Jana 4:8)

Může být něčí jméno z knihy života vymazáno?

 Ano. O neposlušných lidech ve starověkém Izraeli Bůh řekl: „Kdokoli proti mně hřešil, toho vymažu ze své knihy.“ (2. Mojžíšova 32:33) Pokud se prokážeme jako věrní, naše jména ve „svitku života“ zůstanou. (Zjevení 20:12)