Přejít k článku

Kde Ďábel žije?

Kde Ďábel žije?

Co říká Bible

 Ďábel neboli Satan je duchovní bytost, a proto žije ve sféře, která je naším očím neviditelná. Na rozdíl od představy znázorněné na průvodní ilustraci se však nejedná o ohnivé peklo, kde by trýznil špatné lidi.

Válka v nebi

 Po nějakou dobu bylo Satanovi dovoleno, aby se volně pohyboval v duchovní říši, a mohl společně s věrnými anděly předstupovat přímo před Boha. (Job 1:6) Bible však předpověděla, že v nebi dojde k válce, která povede k tomu, že Satan bude vypuzen z nebe a „svržen na zem“. (Zjevení 12:7–9) Skutečnost, že k válce v nebi již došlo, potvrzuje jak biblická chronologie, tak události ve světě. Ďábel nyní smí působit pouze v blízkosti země.

 Znamená to snad, že žije na určitém místě naší planety? Například starověké město Pergamon bylo označeno jako místo, „kde je Satanův trůn“ a „kde bydlí Satan“. (Zjevení 2:13) Tyto výroky pravděpodobně znamenají, že město bylo mimořádně prosáklé falešným, satanským náboženstvím. Bible říká, že Ďábel ovládá „všechna království obydlené země“. Nepobývá tedy na nějakém konkrétním místě a jeho vliv je patrný po celé zemi. (Lukáš 4:5, 6)